Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 27.9.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Puumarkkinoille toivotaan tasaisuutta ja ennustettavuutta

Kevään 2012 aikana Metla kartoitti laajalla kyselytutkimuksella markkinaosapuolten näkemyksiä puumarkkinoiden toimivuudesta ja kehittämiskohteista. Tulosten mukaan kaikki kaipaavat puukauppaan tasaisuutta ja ennustettavuutta.

Tulosten mukaan puunmyyjät olivat tyytyväisempiä puukaupan toimivuuteen ja toimivuuden kehitykseen viime vuosina kuin puun ostajat. Kaikkien puukaupan toimijoiden mielestä puunkorjuu ja siihen liittyvät tekijät olivat kunnossa puukaupassa.

Puumarkkinaosapuolet kiinnittivät huomiota muun muassa puukaupan vaihteluun vuoden sisällä sekä toteutettuihin hallinnollisiin muutoksiin. Esimerkiksi metsätalouden tukiin ja tukipolitiikan muutoksiin liittyvän epävarmuuden koetaan haittaavan puumarkkinoiden toimintaa. Myös puunmyyntituloveron määräaikaiset huojennukset ovat sotkeneet markkinoita.

Varsinaisia uusia puumarkkinoiden kehittämistoimia tuli esille vähän. Enemmänkin kaivataan jo esitettyjen toimien toteuttamista. Sukupolvenvaihdosten aktivointi ja sitä kautta metsänomistajakunnan nuorentaminen nähdään kaikkien puumarkkinaosapuolten keskuudessa yhtenä tärkeimmistä toimenpiteistä puun markkinoille tulon varmistamiseksi. Myös sähköisen puukauppapaikan arvioidaan toteutuessaan lisäävän markkinoiden toimivuutta, mutta sen ei tulisi olla vain myyjien tarjontapaikka, vaan myös ostajien tulisi voida ilmoittaa tarvitsemistaan tavaraeristä. Vastaajat pitivät tärkeänä myös muiden verkkopalveluiden lisäämistä.

Tulosten mukaan valtiovalta pystyy parhaiten tukemaan ja kehittämään puumarkkinoiden toimivuutta pyrkimällä lisäämään markkinoiden ennustettavuutta sekä edesauttamaan puun kysynnän ja tarjonnan ylläpitoa yhteiskunnan näkökulmasta sopivalla tasolla. Metsä- ja veropoliittisia toimenpiteitä valmisteltaessa avainasemassa on pitkäjänteisyys ja avoimuus.

Tutkimuksen rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 27.09.2012 /KPB | Copyright Metla | Palaute