Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 19.9.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metla toteuttaa metsämaiseman herkkyysluokituksen Kainuun ja Kuusamon alueelle

Metla kehittää käytännön työkalua maisemallisesti herkkien alueiden tunnistamiseksi. Kyseessä on jatkotutkimus Sotkamon kunnan alueella vuosina 2010-2011 toteutetulle työlle, jossa herkkyysluokitus tehtiin yhden kunnan alueelle. Alkavassa tutkimuksessa herkkyysluokitus toteutetaan Kainuun ja Kuusamon maisemamaakunnan alueelle, joka käsittää kymmenen kuntaa: Kuhmo, Sotkamo, Paltamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi, Taivalkoski, Kuusamo ja Posio.

Herkkyysluokituksen avulla voidaan määrittää maisemallisesti tärkeimmät ja herkimmät alueet. Maiseman herkkyydellä tarkoitetaan visuaalisen maiseman herkkyyttä muutoksille kuten metsänhakkuille tai rakentamiselle.

Palvelee monia toimijoita

Maiseman herkkyysluokitus toimii hyvänä tietopohjana ja taustatietona, kun maakunnan metsiä koskevia suunnitelmia ja päätöksiä tehdään. Luokituksen avulla voidaan tunnistaa ne alueet, joiden metsänkäsittelyssä maisema olisi erityisen tärkeää huomioida.

Herkkyysluokitus palvelee muun muassa metsänomistajia, metsäalan organisaatioita, matkailuelinkeinoa ja poliittista päätöksentekoa. Luokitusta voidaan käyttää valtion metsien hoidossa ja yksityismetsätaloudessa. Herkkyysluokituksesta toivotaan apua myös hitaasti käynnistyneeseen maisema- ja virkistysarvokauppaan. Luokituksen avulla metsänomistaja saisi tiedon maillaan sijaitsevista maisemallisesti herkistä kohteista.

Maiseman vetovoimaisuus, näkyvyys ja käyttöpaine herkkyysluokituksen pääkriteereitä

Herkkyysluokitus tehdään olemassa olevien paikkatietoaineistojen, kuten maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja numeerisen korkeusmallin, ja niiden jatkojalostuksen pohjalta. Se ei pohjaudu maastotöihin, eikä luokituksessa hyödynnetä puustotietoja.

Herkkyysluokituksen ensimmäisessä vaiheessa valitaan visuaalisen maiseman herkkyyteen vaikuttavat tekijät ja laaditaan malli, jonka mukaan herkkyysluokitus toteu¬tetaan. Toisessa vaiheessa malli siirretään paikkatietojärjestelmään ja herkkyysluokitus lasketaan halutulle alueelle.

Kainuun ja Kuusamon alueelle toteutettavassa herkkyysmallissa hyödynnetään Sotkamossa saatuja tuloksia. Sotkamossa maisemalliseen herkkyyteen vaikuttaviksi päätekijöiksi valittiin näkyvyys, käyttöpaine ja maiseman vetovoi¬maisuus. Näkyvyyttä selittäviä tekijöitä olivat laki- ja rinnemetsät, reunametsät ja näköalapaikkoihin näkyvät metsät. Käyttöpainetta kuvattiin vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen, majoituspalveluiden, tieliikenteen ja metsien ulkoilureittien ja rakenteiden sekä ulkoharrastusalueiden avulla. Maiseman vetovoimaisuutta selittivät muassa vesistön läheisyys ja maiseman vaihtelevuus.

Lopputulos karttana

Lopputuloksena syntyy Kainuun ja Kuusamon maisemamaakunnan peittävälle 250 metrin ruudukolle laskettu herkkyysluokitus, joka esitetään karttana. Herkkyystieto tallennetaan yleisessä paikkatietomuodossa ja on näin helposti liitettävissä esimerkiksi metsä- ja ympäristöorganisaatioiden paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmiin.

Herkkyysluokituksen laatiminen aloitetaan tänä syksynä ja luokitus valmistuu vuoden 2013 aikana. Hanke loppuu vuoden 2014 keväällä ja siihen mennessä tulokset on saatu käytännön organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Hankkeen päärahoittajina toimivat maa- ja metsätalousministeriö ja Metla. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Metsähallitus, Metsäkeskus, Kainuun ELY-keskus, Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja Oulun yliopisto. Herkkyysluokitusta sovelletaan käytäntöön myös muiden alueen metsä- ja ympäristöalan toimijoiden, kuten metsänhoitoyhdistysten ja kuntien kanssa.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute