Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 11.9.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäalan suurimmat kasvunäkymät palvelusektorilla

Suomen metsäalan vahvuus muuttuvassa maailmantaloudessa on yhä enemmän asiantuntijapalveluiden tuottamisessa sekä metsiin liittyvissä muissa palveluissa, kuten esimerkiksi luonto- ja virkistyspalveluissa sekä puun kemikaaleja ja metsien ympäristöarvoja hyödyntävässä liiketoiminnassa. Panostamista puunjalostuksen uusiin tuotteisiin pitää vahvistaa, mutta toistaiseksi kasvunäkymiltään merkittävään metsäalan palvelusektorin kehittämiseen on kiinnitetty liian vähän huomiota.

Metsäntutkimuslaitoksen ja Itä-Suomen yliopiston juhlaseminaarissa ”Metsässä puhaltavat uudet tuulet” Mikkelissä 11.9. puhunut professori Lauri Hetemäki totesi, että metsäalaan liittyy jo tällä hetkellä paljon asiantuntijapalveluja. Niitä ovat puunjalostustuotteisiin ja metsäalaan laajemmin liittyvät hallinto-, suunnittelu-, tutkimus-, tuotekehitys-, konsultointi- ja koulutustoiminnot. Myös biotalous ja asuinrakentaminen voidaan ymmärtää uusina palveluelinkeinojen mahdollisuuksina, eikä yksinomaan puubiomassojen tuotantona ja jalostuksena. Puun käytön merkittävin kysynnän kasvu tulevan vuosikymmenen aikana syntyy luultavasti kunnallisista energialaitoksista, metsäteollisuuden ja investointiryhmittymien energiatuotantolaitoksista sekä rakentamissektorilta.

Maa- ja metsätalousministriön kansliapäällikö Jaana Husu-Kallio korosti avauspuheenvuorossaan tutkimuksen ja osaamisen suurta roolia, kun yhteiskuntia kehitetään hiilineutraaliin suuntaan. Tämä näkyy muun muassa EU-komission tiedonannossa, jossa korostetaan euroopanlaajuista biotalousstrategiaa. ”Myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yhteisenä päämääränä on toimia niin, että uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyky vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa”, Husu-Kallio toteaa.

Metsien kasvun huomattava lisäys ”ovella”

Tilaisuudessa kerrottiin myös metsänkasvatuksen uusista tuoteaihioista ja palvelutuotteista. Metlan tutkijan, tohtori Tuija Arosen mukaan on otettu iso askel kohti havupuiden solukkolisäyksen kaupallistamista. ”Uuden tutkimus- ja kehittämisprojektin tuloksena on saatu kehitettyä suomalaisten kuusiaineistojen lisäämiseen sopiva menetelmä ja tuotettu jo noin 200 kuusilinjaa kaupallista lisäystä varten. Näitä linjoja säilytetään syväjäädytettyinä, ja ne ovat tulevaisuudessa kaikkien taimituottajien saatavissa. Parhaillaan tuotetaan lisää solukkolinjoja ja selvitetään massalisäyksen vaatimia ratkaisuja”, toteaa Aronen Punkaharjulta. Solukkolisäysmenetelmällä tuotettujen taimien ansiosta metsät voivat kasvaa arvioiden mukaan 20–30 prosenttia nykyistä enemmän.

Itä-Suomen yliopiston professori Riitta Julkunen-Tiitto kertoi tuloksista puiden polyfenolien, eli tanniinien ja stilbeenien mahdollisuuksista ulkona käytettävien puutuotteiden suojaamisessa sekä kuusen alkaloidesta ja koivun triterpenoideista kasvun edistäjinä. Kuuselle tyypilliset alkaloidi-yhdisteet voisivat toimia männyn ja koivuntaimien hirvituhojen estäjinä. Näiden puun omien aineiden tutkimuksen perusteella on mahdollista kehittää kaupallisia tuotteita.

Itä-Suomessa toimii merkittävä metsäalan palveluklusteri

Itä-Suomessa ja Joensuussa toimii jo tällä hetkellä yksi merkittävä metsäalan ”palveluklusteri”. Yliopiston, tutkimuslaitosten ja niitä suoraan tai välillisesti hyödyntävien asiantuntijayritysten- ja organisaatioiden klusteri (muun muassa Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yksiköt, Itä-Suomen yliopisto, Euroopan Metsäinstituutti, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Arbonaut Oy, Joensuun Tiedepuisto Oy:n yritykset, metsäkonevalmistajat, Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt, Metsähallitus) työllistää jo useita satoja metsäalan palvelutyöntekijöitä.

Lisätietoja:

  • Aluejohtaja Jari Parviainen, Metla, p. 029 532 3010, jari.parviainen(a)metla.fi
  • Dekaani Timo Jääskeläinen, Itä-Suomen yliopisto, p. 0400 764 387, timo.jaaskelainen(a)uef.fi
  • Tutkija Tuija Aronen, p. 029 532 4233, tuija.aronen(a)metla.fi
  • Professori Lauri Hetemäki, p. 010 773 4316, lauri.hetemaki(a)efi.int
  • Professori Riitta Julkunen-Tiitto, p. 050 433 1790, riitta.julkunen-tiitto(a)uef.fi
  • Metsässä puhaltavat uudet tuulet -seminaari

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute