Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 10.9.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Uusia teknologisia ja logistisia ratkaisuja metsähakkeen hankintaan

Metlan johtama ja laajaa asiantuntemusta hyödyntävä EU-hanke käynnistyy

Metsäntutkimuslaitos (Metla) yhteistyökumppaneineen käynnistää mittavan EU:n 7. puiteohjelman rahoittaman metsäenergia-alan tutkimus- ja innovaatiohankkeen. INFRES- ”Innovative and effective technology and logistics for forest residual biomass supply in the EU” -projektissa metsäenergia-alan johtavat tutkimuslaitokset kehittävät yhdessä alan teknologiayritysten kanssa innovatiivista teknologiaa ja logistiikkaa metsäbiomassan toimitusketjuihin Euroopassa. Tavoitteena on parantaa metsäenergian kilpailukykyä vähentämällä fossiilisen energian kulutusta ja toimituksissa tapahtuvaa materiaalihävikkiä.

EU:n uusiutuvan energian tavoiteohjelman haasteena on saada olemassa oleva metsäbiomassa liikkeelle kilpailukykyisesti ja kestävällä tavalla. INFRES-hanke pyrkii kiihdyttämään metsäbiomassojen hankinnan teknistä kehitystä ja uusien innovaatioiden syntymistä sekä viemään kehitetyt ratkaisut nopeasti alan yritysten käyttöön.

Konkreettisia kehittämistoimia

Uusiutuvan energian käytön lisäämistä koskevat tavoite, koko EU:n tasolla 20 prosentin osuus energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä, on suuri haaste. Pelkät tutkimushankkeet eivät enää tue riittävästi näin mittavan tavoitteen saavuttamista, minkä vuoksi EU:n tutkimusrahoitusta on ohjattu innovaatio- ja demonstraatiohankkeiden suuntaan.

Nyt käynnistyvä tutkimushanke keskittyy konkreettisten koneiden, hakkuulaitteiden, kuljetusvälineiden ja näitä ohjaavien tietojärjestelmien kehittämiseen. Työkoneisiin tuodaan polttoainetta säästävää hybriditekniikkaa, hakeautoihin kehitetään kuljetustaloutta parantavia kuormatilaratkaisuja sekä toiminnan ohjaukseen älykkäitä ohjausjärjestelmiä. Lisäksi kehitettyjen teknologioiden toimivuutta ja ympäristövaikutuksia arvioidaan osana kokonaista metsäenergian toimitusketjua.

Metlan johtamassa hankekonsortiossa on mukana 23 partneria kahdeksasta Euroopan maasta. Yhdeksän tutkimuslaitoksen lisäksi mukana on 14 pk-yritystä. Pk-yritysten joukossa on sekä korjuuteknologiaa, hakkureita ja kuljetuskalustoa valmistavia yrityksiä, korjuuyrittäjiä ja ITC -yrityksiä. Suomesta hankkeessa on Metlan lisäksi VTT, Euroopan metsäinstituutti, Kesla, Antti Ranta Oy ja Ecomond Oy. Hankkeen valmistelua rahoitti Pohjois-Karjalan Osaamiskeskuksen energiateknologiaohjelma. Hankkeen kesto on kolme vuotta ja kokonaisbudjetti noin 4,2 miljoonaa euroa.

Hanke on osa Metlan ja VTT:n vuoden alussa käynnistämää viisivuotista ForestEnergy2020 -tutkimusohjelmaa, jossa työskentelee noin 100 tutkijaa kattaen koko metsäenergian arvoketjun.

Lisätietoja:

  • Professori Antti Asikainen, Metla, p. 029 532 3250, antti.asikainen(a)metla.fi
  • Tutkija Johanna Routa, Metla, p. 029 532 5045, johanna.routa(a)metla.fi
  • Johtava tutkija Eija Alakangas , VTT, p. 0400 542 454, eija.alakangas(a)vtt.fi
  • ForestEnergy2020 -tutkimusohjelma

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute