Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 6.9.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Tutkimus tukee metsä- ja puutoimialan uutta nousua

Puunkorjuun suurimmat haasteet ovat liiketoiminnan kannattavuudessa. Haastavissa korjuuoloissa koneenkuljettajien taidot ovat avainasemassa ja kuljettajien väliset erot ovat suuria. Uusilla opastavilla järjestelmillä voidaan parantaa korjuun suunnittelua, korjuujälkeä ja työn tuottavuutta. Puukauppaan on tutkimuksen avulla luotu uusia työkaluja, joita käyttämällä metsänomistaja voi arvioida leimikkonsa arvoa ja vertailla ostotarjouksia. Piha- ja ympäristörakentamisen kasvava suosio tuo myös tutkimukselle uusia haasteita – puutuotteiden suojaamisessa säärasituksilta on jo saatu hyviä tuloksia.

Metlan viisivuotisessa Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) -tutkimus- ja kehittämisohjelmassa on tehty monipuolista tutkimusta runsaat kolme vuotta. Tutkimustuloksia esiteltiin PUU vastaa haasteisiin -seminaarissa Hämeenlinnassa 6.9.2012.

PUU-ohjelma tuottaa tietoa puuraaka-aineiden hankinnasta, laaduista ja käytöistä

Puunkorjuu on yksi ohjelman painopistealueista. Korjuun tuottavuutta voidaan parantaa tuomalla liikennevälineistä tuttuja, kuljettajaa opastavia järjestelmiä myös metsiin. Leimikoiden ennakkosuunnittelua ja kuljettajien työskentelyä voidaan tukea ajourien suunnittelua helpottavilla maastomalleilla. Hyödyntämällä hakkuukoneen keräämää puutavaralajeittaista paikkatietoa voidaan säästää polttoainetta ja maaperää metsäkuljetuksessa. Paikantamalla korjuuyritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeita ja heikoimpia kohtia luodaan eväitä kannattavaan yritystoimintaan.

Viljelymetsistä saatavan tukkipuun hakkuumahdollisuudet lisääntyvät tulevaisuudessa Suomessa ja koko Euroopassa. 10. VMI-aineiston perusteella viljelypuu on Pohjois-Suomessa selvästi huonolaatuisempaa, etelässä nämä erot ovat pienempiä, mutta ilmeisiä varsinkin männyllä. Metsäsektorin ehkä suurin haaste on raakapuun vakaa tulo markkinoille ja jalostettavaksi, mikä mahdollistaa teollisuuden pitkäjänteisen toiminnan. Erikoistumista tarvitaan myös metsänkasvatukseen ja puuarvoketjujen palvelutuotantoon. Eri kuluttajaryhmille tarvitaan yhä yksilöllisempiä tuotteita ja palveluja. Myös puun ekologinen kestävyys uusiutumattomiin materiaaleihin verrattuna on kuluttajille yhä tärkeämpää.

PUU-ohjelma seuraa metsäalan muutoksia, tavoitteena on puutuotteisiin perustuvia elinkeinoja tukevan tutkimus- ja kehittämistiedon tuottaminen

Viime aikoina useat vastoinkäymiset ovat ravistelleet metsäalaa. Levottomuudet ja taantuma vientimarkkinoilla ovat leikanneet erityisesti vientiä, mutta myös kotimaassa muun muassa talonrakentaminen on hiljentynyt noin puoleen pitkän aikavälin keskitasosta.

Taantuman vastapainoksi metsäalalla on nähty myös rohkeita avauksia. Suuria tuotantolaitoksia on suljettu, mutta toisaalta yhtiöt ovat investoineet uuteen tuotantoon ja uusiin tuotteisiin. Myös pk-teollisuus on tehnyt ennakkoluulottomia investointipäätöksiä muun muassa sahaukseen, komposiitti- ja lämpöpuutuotantoon. Puukerrostalorakentamisen kaavaillaan kasvattavan markkinaosuuttaan kymmeneen prosenttiin kaikista rakennettavista kerrostaloista, kymmenkertaiseksi nykyiseen osuuteen nähden. Metsäalaa sivuava konepajasektorimme on vahva. Aina jossain päin maailmaa hakataan, kuljetetaan, kuidutetaan tai sahataan suomalaisilla koneilla ja laitteilla. Kun tuloja saadaan useammilta eri toimialoilta, voidaan tehdä rohkeitakin yksittäisiä päätöksiä ilman että koko metsäklusteri vaarantuu.

Metlassa seurataan alalla tapahtuvia muutoksia ja ohjataan tutkimusta tarpeen mukaan.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 07.09.2012 /KPB | Copyright Metla | Palaute