Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 21.8.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Itä-Savon laatukasvatuspäivä:

Laatukasvatuksen menetelmiä puuntuotantoon ja laadun hyödyntämisen mahdollisuuksia puutuoteyrityksille

Laadukas puuraaka-aine on perusedellytys puutuotealan monipuoliselle menestymiselle ja metsänomistamisen kannattavuudelle. Terve, järeä, suora ja oksaton tai pienioksainen tukkipuu on arvokkain raaka-aine saha- vaneri- ja viiluteollisuudelle ja näiden tuotteiden jatkojalostajille. Ammattimaiselle ja asiakaslähtöisesti ajattelevalle laatupuun kasvattajalle on edelleenkin tarjolla puunostajia. Teollisuus saa puolestaan parhaan tuloksen laatupuusta oikeilla tuotantotekniikoilla sekä sopivilla tuotepaleteilla ja asiakasrakenteilla.

Metlan tutkijat esittelevät viimeisimpiä tutkimustuloksia männyn ja koivun laatukasvatuksesta ja laatupuun hyödyntämisestä Itä-Savon laatukasvatuspäivillä Rantasalmella 21.8. Esillä ovat erityisesti laatukasvatusketjut, pystykarsinnan käyttö ja kestävän puun tuottaminen nopeakasvuisissa metsissä. Iltapäiväretkeilyllä esitellään tuloksia aktiivisesta laatukasvatuksesta, havainnollistetaan toimenpiteitä ensiharvennusvaiheessa ja kuullaan puutuoteyritysten näkemyksiä laatupuun asemasta, tarpeista ja hyödyntämisestä.

Laatukasvatus vaatii harjaantumista ja ammattimaista otetta

Koska metsäntuotto määräytyy sekä puun määrän että laadun mukaan, metsänomistajan on pohdittava miten paljon laadun parantamiseen kannattaa panostaa ja milloin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä. Metsänkasvatusmenetelmät vaikuttavat puutavaralajien kertymiin ja puuaineen ominaisuuksiin, ja puun laatuun on kiinnitettävä huomiota niin yksittäisissä metsänhoidon toimenpiteissä kuin koko kiertoajan kasvatusketjuissa. Laatupuun systemaattinen kasvattaminen on metsänomistajalle kannattavaa silloin, kun kasvatusmalleja sovelletaan oikein ja laatutukille on kysyntää ja jalostusarvon mukainen hinta.

Laatukasvatusta on pidetty karujen maiden männiköiden ja viljavien maiden rauduskoivikoiden asiana. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että laatukasvatus onnistuu myös nopeakasvuisella männyllä ja jalostetulla metsänviljelymateriaalilla silloin kun puuston laadulliset lähtökohdat ovat muuten sopivat ja menetelmiä käytetään oikein. Ensiharvennusvaiheeseen tulevissa metsiköissä on hyvä tietää laatukasvatuksen mahdollisuudet sopivan metsänhoidon valintaa ajatellen. Nopeakasvuisia mänty- ja koivumetsiä, erityisesti viljelypuustoja on tulossa yhä enemmän hakkuiden piiriin Itä- ja Etelä-Suomessa. Näistä saadaan jo runsaasti tukkimittaista puuta, osa puustoista on myös pystykarsittu.

Pk-puutuoteyritykset ovat edelleen kiinnostuneita laatupuusta

Laatupuun saatavuus ja jalostusmahdollisuudet ja niitä koskeva tutkimus ovat tärkeitä erityisesti pienille ja keskisuurille puutuoteyrityksille, joiden asiakasstrategiaan korkealaatuiseen raaka-aineeseen perustuvat erikoistuotteet sopivat hyvin. Varsinkin pystykarsituista tukeista saadaan näyttäviä arvotuotteita: erikoissahaamalla puusepäntuotteisiin, sorvaamalla ja leikkaamalla koristepinnoitteisiin ja myös puurakenteisiin. Pystykarsintaan on nykyisin käytettävissä työvälineitä, joilla hyvä laatu myös säilyy karsinnan jälkeen.

Erikoissahauksen edut laadukkaan puun hyödyntämiseksi tunnetaan, mutta menetelmät ovat vielä teknisesti kehittymättömiä ja soveltuvat vain melko pienille tuotantomäärille. Nykyisinkin tehokkaat sahausmenetelmät tulevat kehittymään teknisesti joustavammiksi, mahdollistaen nykyistä paremmin tukkien yksilöllisen sahauksen muun muassa laadukkaiksi aihioiksi ja tuoteosiksi.

Laatukasvatuspäivän järjestää Metsäntutkimuslaitos/ PUU-tutkimusohjelma, yhteistyökumppaneinaan Rantasalmen kunta ja Suomen metsäkeskus / Etelä-Savo. Maastokohteilla kuullaan kommenttipuheenvuorot kahdelta puutuotealan yritykseltä: Sil-Kas Oy ja Koskitukki Oy.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute