Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 20.6.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Kirjanpainajahyönteisten määrä on lisääntynyt paikoin epidemia-asteelle Etelä- ja Kaakkois-Suomessa

Kirjanpainajan tuhojen torjuntaa on tehostettava kuusivaltaisilla alueilla, joilla on jo esiintynyt kirjanpainajatuhoja tai joilla on ollut tuulenkaatoja. Kirjanpainaja on vakavin kuusen runkoja vioittava tuhohyönteinen, joka aiheuttaa merkittäviä tuhoja iskeytymällä tyvitukin alueelle syöden kuorta ja nilaa. Kirjanpainaja lisääntyy tuoreessa kuusi­puu­tavarassa ja tuulenkaadoissa. Tällä hetkellä Etelä- ja Kaakkois-Suomessa kirjanpainajia on niin paljon, että ne voivat iskeytyä myös terveisiin puihin.

Viimeisen kahden vuoden aikana olleet myrskyt ovat aiheuttaneet laajoja puustotuhoja monin paikoin. Osa vaurioituneista kuusista on jäänyt korjaamatta, mikä edesauttaa kirjanpainajakannan kasvua. Lisäksi kesät 2010 ja 2011 olivat hyvin lämpimiä, mikä on aiemmasta poiketen mahdollistanut kirjanpainajan toisen sukupolven syntymisen ja on heikentänyt kuusten puolustuskykyä eteläisimmässä Suomessa.

Kannanseurannasta alustavia tuloksia

Metsäntutkimuslaitos ja Suomen metsäkeskus ovat käynnistäneet toukokuussa 2012 seurannan kirjanpainaja­hyönteisten kannan selvittämiseksi. Seuranta perustuu hyönteisten laskentaan feromonia houkuttimena käyttävistä kirjanpainajan pyydyksistä. Etelä- ja Keski-Suomessa olevat 21 pyyntipaikkaa, jotka sijaitsevat Bromarvista Kolille ulottuvalla alueella, on nyt tutkittu ensimmäisen kerran. Ensimmäisen pyyntijakson saalis oli keskimäärin 2000–3000 kirjanpainajaa. Alkukesän parveiluaikana pyydetty saalis on yleensä noin kolmannes koko kesän saaliista. Neljällä pyyntipaikalla Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueilla saalis oli yli 5000 kirjanpainajaa, mitä voidaan pitää riskirajana. Nämä paikat sijaitsevat alueilla, joilta Suomen metsäkeskus on raportoinut kirjanpainajatuhoja. Lännempänä ja pohjoi­sem­pana kirjan­painaja­kanta näyttäisi olevan tavan­omaisella tasolla. Näilläkin alueilla tehokkain kirjan­painajan torjunta­keino on kuusipuutavaran ja yli 20 kuusen tuulen­kaato­ryhmien poisto metsistä. Hyvin lämmin kesä voi kasvattaa kirjanpainajakannan epidemia-asteelle.

Kirjanpainaja iskeytyy heikentyneisiin puihin ja puutavaraan

Kirjanpainaja iskeytyy erityisesti heikentyneisiin, usein vanhoihin kuusiin. Kohteena voivat olla myös kuivuudesta tai taudeista kärsivät kuusikot. Kirjanpainaja hyötyy kuumista ja kuivista kesistä ja sen kanta voi jopa kymmen­kertaistua yhden kesän aikana. Kannan kasvulle otollisia ovat myös metsien myrskytuhoalueet, joissa on tarjolla runsaasti sopivaa lisääntymismateriaalia. Kirjanpainajien runsastuessa ne pystyvät iskeytymään myös terveisiin pystypuihin ja tappamaan puut, mikä voi olla alkuna vaikeasti hallittavalle tuhon leviämiselle. Tällä hetkellä Etelä- ja Kaakkois-Suomessa on vaarana, että kirjanpainajia on niin paljon, että ne voivat iskeytyä myös terveisiin puihin.

Kirjanpainaja ei ole tulitikun päätä suurempi

Kuvan käyttö sallittu kirjanpainajatuhojen uutisoinnissa. Lähde mainittava: Metla/Erkki Oksanen

Kirjanpainajatuhoriskin vähentämiseksi on erittäin tärkeää, että tuore kuusipuutavara ja maa- ja metsätalousministeriön määräyksen mukaisesti yli 20 puun tuulenkaatoryhmät poistetaan metsistä välittömästi.

Kirjanpainajatuhoja voidaan ehkäistä metsänhoidon keinoin pitämällä kuusikot terveinä ja elinvoimaisina uudistamalla ne ajoissa, kasvattamalla kuusta vain riittävän rehevillä kasvupaikoilla sekä suosimalla lehtipuita sekapuina.

 

Lisätietoja

  • Metla
    • dosentti, varttunut tutkija Heli Viiri, p. 029 532 3126, heli.viiri(a)metla.fi
  • Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut
    • valtakunnallinen tuhovalmiuspäällikkö Yrjö Niskanen, p. 029 432 4625, yrjo.niskanen(a)metsakeskus.fi
    • erityisasiantuntija Hannu Heikkilä, p. 029 432 4206, hannu.heikkila(a)metsakeskus.fi
  • Kirjanpainajasta ja muista tuhonaiheuttajista löytyy tietoa Metinfo Metsien terveys -tietopalvelun metsätuho-oppaasta
  • Metsäkeskuksen tiedote kirjanpainajatuhoista (20.6.2012)

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 02.07.2012 /KPB | Copyright Metla | Palaute