Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 1.6.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäsektorin suhdannetiedote 2012

Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä heikkoa

Talousongelmat Euroopan unionissa pitävät metsäteollisuustuotteiden kysynnän heikkona vuonna 2012. Suomen sahatavaran tuotanto sekä vienti supistuvat kolme ja paperin tuotanto sekä vienti kahdeksan prosenttia. Metsäteollisuuden viennin keskihintojen ei ennusteta nousevan viime vuoteen verrattuna. Sellun maailmanmarkkinakysyntä pysyy kohtuullisen hyvänä. Puumarkkinoilla teollisuuden puun kysynnän pieneneminen alentaa hieman kantohintoja.

Rakentamisen huono suhdannetilanne Euroopassa ja Suomessa pitää puutuoteteollisuuden tuotteiden kysynnän heikkona. Kysynnän kasvu tuleekin etupäässä Euroopan ulkopuolisilta markkinoilta kuten Pohjois-Afrikasta ja Japanista. Sahatavaran viennin yksikköhinnan ennustetaan jäävän vuositasolla lähelle viime vuoden keskihintaa. Myöskään vanereiden kysyntään ei odoteta suuria muutoksia. Suomen vanerin tuotanto ja vienti supistuvat pari prosenttia viime vuodesta viennin keskihinnan pysyessä lähellä viime vuoden tasoa.

Myös paperituotteiden kysyntä on alentunut nopeasti viimeisen vuoden aikana. Ylikapasiteetin pienentyminen vähentää paineita markkinahinnan laskuun. Suomen paperin ja kartongin viennin koko vuoden 2012 keskihinnan ennakoidaan jäävän lähelle viime vuoden tasoa.

Suomessa markkinahakkuiden ennakoidaan olevan 52 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012. Sahatavaran kysynnän aleneminen näkyy havutukkien kantohinnoissa, jotka laskevat kaksi prosenttia viime vuodesta. Myös kuitupuun kantohintojen ennustetaan hieman laskevan. Ainespuun tuonniksi arvioidaan 11 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäsektorin vuoden 2013 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Suhdannetiedote (pdf)

Lisätietoja

  • YTT, tutkija Jari Viitanen, p. 050 391 3033, jari.viitanen(a)metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 17.08.2012s="arial-pieni">| Copyright Metla | Palaute