Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 24.4.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metla käynnistää energiapuun markkinaseurannan

Metla aloittaa uuden energiapuukauppatilaston suunnittelun ja rakentamisen. Tavoitteena on käynnistää energiapuun hinta- ja määrätilastointi keväällä 2013. Energiapuun käyttömäärät ovat 2000-luvulla kasvaneet nopeasti. Samalla on kasvanut luotettavan ja ajantasaisen hinta- ja määrätiedon tarve.

Metla on selvittänyt valtakunnallisella kyselytutkimuksella energiapuumarkkinoiden käytäntöjä, toimijoiden tietotarpeita ja halukkuutta tietojen luovuttamiseen. Kyselyssä pyrittiin huomioimaan mahdollisimman laaja-alaisesti energiapuu­markkinoiden eri osapuolten näkemykset. Tulokset ovat luettavissa tuoreessa julkaisussa Energiapuumarkkinat – käytännön kokemukset ja tilastointimahdollisuudet.

Julkisia tilastoja energiapuun toimitusketjun alusta eli metsästä, ei ole tarjolla. Tulosten perusteella energiapuukaupan markkinaseurannalle on kaikkien eri toimijaryhmien keskuudessa suuri tarve. Tilastoinnin koetaan lisäävän avoimuutta, helpottavan markkinoiden seuraamista ja auttavan energiapuumarkkinoiden toimijoita päätöksenteossa. Energiapuu­markkinoiden toimivuuden ja kehittymisen kannalta tilastointia pidetään erityisen tärkeänä.

Markkinaseurannan toteutuksen kannalta ongelmallista on, että käytännöt energiapuumarkkinoilla ovat vaihtelevia ja osittain vakiintumattomia. Erityisesti tämä koskee mittayksiköitä ja maksuperusteita.

Tilastoinnin haastavuutta lisää se, että energiapuu tulisi markkinatoimijoiden tietotarpeet huomioiden jakaa neljään alalajiin: kantoihin, latvusmassaan, kokopuuhun ja rankapuuhun. Energiapuukaupan tilastoinnin toteuttamisnäkymät ovat kuitenkin rohkaisevat, sillä kyselyn perusteella toimijat suhtautuvat energiapuukauppatietojen luovuttamiseen tilastointitarkoituksiin myönteisesti, kunhan huolehditaan tiedontoimittajien tietosuojasta ja julkaistavan tilaston kattavuudesta ja luotettavuudesta.

Metlan metsätilastollinen tietopalvelu hyödyntää kyselytutkimuksen tuloksia uuden energiapuukauppatilaston suunnittelussa ja rakentamisessa. Tilaston tarkka sisältö, aikataulut ja toteuttamistapa sovitaan yhteistyössä tiedontoimittajien ja tilaston käyttäjien kanssa. Toimivaa yhteistyötä tarvitaan aineistonkeruussa, sillä energia­puu­kauppaa koskevat tiedot voidaan saada ainoastaan käytännön toimijoilta.

Metla tulee toteuttamaan energiapuun markkinaseurannan Suomen virallisen tilaston laatuvaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja

Julkaisu

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 24.04.2012 /KPB | Copyright Metla | Palaute