Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 10.4.2012 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Kirjanpainajatuhojen torjuntaa tehostettava

Kirjanpainajatuhot ovat selvästi lisääntyneet Etelä-Suomessa. Kirjanpainajan torjuntaa tulee nyt tehostaa erityisesti kuusivaltaisilla alueilla, joilla on jo esiintynyt kirjanpainajatuhoja tai joilla on ollut tuulenkaatoja.

Kirjanpainaja on vakavin kuusen runkoja vioittava tuhohyönteinen, joka on aiheuttanut useissa Euroopan maissa merkittäviä metsätuhoja. Esimerkiksi Etelä-Ruotsissa vuoden 2005 myrskytuhojen jälkeen kirjanpainajatuhot ovat kuivattaneet noin 4 miljoonaa m³ kuusikoita. Kirjanpainaja lisääntyy tuoreessa kuusipuutavarassa ja tuulenkaadoissa, ja sen aiheuttamien seuraustuhojen määrä lisääntyy tuulenkaatojen lukumäärän lisääntyessä. Kesän 2010 myrskyt aiheuttivat laajoja tuhoja monin paikoin. Osa vaurioituneista kuusista jäi korjaamatta, mikä edesauttoi kirjanpainaja­kannan kasvua. Lisäksi kesät 2010 ja 2011 olivat hyvin lämpimiä, mikä on aiemmasta poiketen mahdollistanut kirjanpainajan toisen sukupolven syntymisen eteläisimmässä Suomessa.

Tuore kuusipuutavara pois metsistä

Kirjanpainajien runsastuessa laji pystyy iskeytymään terveisiin pystypuihin, mikä voi olla alkuna vaikeasti hallittavalle tuhon leviämiselle. Tämän vuoksi on tärkeää, että tuore kuusipuutavara ja yli 20 puun tuulenkaadot poistetaan metsistä määräaikoihin mennessä. Kirjanpainajatuhoille alttiilla alueilla olisi hyvä poistaa tuulenkaadot 3 m³/ha ylittävältä osalta.

Feromonipyydykset ja pyyntipuut

Kirjanpainajan torjunnassa voidaan käyttää feromonipyydyksiä ja pyyntipuita. Pyyntipuulla tarkoitetaan kuusitukkia, joka katkaistaan pölkyiksi, joihin puolestaan kiinnitetään hyönteisiä houkutteleva feromoni. Pyydykset tai pyyntipuut asennetaan tuoreille hakkuuaukoille ennen kirjanpainajan parveilua toukokuun alussa. Ne on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän kuusimetsän reunasta, jotta kirjanpainajat eivät iskeytyisi lähistöllä oleviin eläviin kuusiin. Ellei pyyntipuita ole käsitelty kasvinsuojeluaineella, ne tulee kuoria joka puolelta juhannukseen mennessä.

Etsi ja poista kirjanpainajan valtaamat puut alkukesällä

Metsänomistajien kannattaa alkukesän aikana tarkistaa omat kuusimetsänsä tuhojen varalta. Alttiimpia tuhoille ovat vanhat kuusikot, erityisesti lämpimät metsänreunat ja kuivien kasvupaikkojen metsiköt. Mikäli hakkuuaukolle on asetettu feromonipyydys tai pyyntipuita, lähistön kuusimetsän reuna on syytä tarkastaa. Uusia kirjanpainajan iskeymiä voi tarkkailla loppukevään ja alkukesän aikana. Kirjanpainajan valtaamat puut on kaadettava ja kuorittava tai kuljetettava pois metsästä. Kirjanpainajan iskeymän voi tunnistaa hienosta ruskeasta purusta rungon tyvellä tai pinnalla (pienten reikien ympärillä). Vanhojen kuolleiden kuusien pois korjaamisesta ei ole hyötyä kirjanpainajan torjunnan kannalta, vaan pikemminkin haittaa, koska näissä puissa voi elää kirjanpainajan luontaisia vihollisia ja kilpailijoita.

Kirjanpainajatuhojen ennaltaehkäisy

Tuoreen kuusipuutavaran poisvienti metsistä on tärkein kirjanpainajatuhoja ehkäisevä toimenpide. Myös kirjanpainajan luontaisten vihollisten ja kilpailijoiden suosiminen vähentää tuhoriskiä, minkä vuoksi muiden lajien kuin kirjanpainajan tappamia kuusia ei kannata poistaa. Kuusen viljelyä liian kuivilla kasvupaikoilla tulee välttää, ja lehtipuusekoituksen lisääminen vähentää metsikön tuhoriskiä.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /JVoi | Copyright Metla | Palaute