Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 15.3.2012 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa -tutkimus tuotti tietoa luontaisen uudistamisen ja kylvön kehittämistä varten

Metlan viisivuotinen Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa -tutkimus on päättynyt. Se tuotti tietoa metsän luontaiseen uudistamiseen ja kylvöön perustuvien menetelmien kehittämistä varten.

Pintakasvillisuudella havaittiin olevan männyn osalta huomattava ja osittain ristiriitainen vaikutus taimettumiseen, taimien kasvuun ja kuolemiseen luontaisen uudistamisen yhteydessä. Yleisesti ottaen pintakasvillisuus haittasi uudistumista muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Esimerkiksi puolukka vaikuttaa myönteisesti taimettumiseen ja taimien kasvuun. Sen sijaan kanervan vaikutus on ristiriitainen: se auttaa taimettumista mutta haittaa taimien kasvua.

Pintakasvillisuuden vaikutusten selvittäminen antaa mahdollisuuksia kehittää uudistamismenetelmiä ja parantaa uudistamisen onnistumista ja nopeutta.

Suositusten mukaan männyn oikea kylvöajankohta on kevät ja alkukesä. Nyt päättyneen tutkimuksen mukaan männyn kylvö kuitenkin onnistuu hyvin myös myöhään syksyllä. Se tekee mahdolliseksi koneellisen kylvön tähänastista tehokkaamman käytön. Samalla kylvön yksikkökustannukset voidaan saada entistä pienemmiksi.

Hankkeessa tutkittiin myös väljennyshakkuun käyttöä luontaisessa uudistamisessa, mutta johtopäätösten tekemiseksi tarvitaan lisätutkimuksia. Jos väljennyshakkuun todetaan nopeuttavan metsikön taimettumista, se lyhentää metsikön kiertoaikaa ja parantaa luontaisen uudistamisen kustannustehokkuutta ja kannattavuutta.

Vaikka metsät useimmiten voitaisiin uudistaa käyttämällä luontaista uudistamista ja kylvöä sekä kevyitä maanpintaa paljastavia menetelmiä, joskus tarvitaan voimakasta maanmuokkausta. Näin on varsinkin aikaisemmin kuusivaltaisina kasvaneissa, paksukunttaisissa metsissä. Niissä varmin ja kustannustehokkain männyn uudistamisketju on auraus ja istutus.

Etelä-Suomen uudistamismenetelmiä ei suoraan pohjoiseen

Etelä-Suomessa käytössä olevat metsänuudistamisen menetelmät eivät sovellu sellaisenaan pohjoiseen, jossa metsä kasvaa hitaasti ja tuotto-odotukset hehtaaria kohti ovat pienet. Pohjoisessa uudistamismenetelmien tulisi olla erityisen kustannustehokkaita, jotta tuotot ja kustannukset olisivat oikeassa suhteessa toisiinsa. Luontainen uudistaminen ja kylvö ovat tällöin varteenotettavia vaihtoehtoja, ja siksi ne olivat tämän tutkimuksen pääkohteena.

Metsien luontainen uudistaminen on monesti myös metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisen kannalta hyvä ratkaisu. Porotalouden ja Lapin kesämatkailun näkökulmasta on tärkeää, että maastoon jää mahdollisimman vähän jälkiä.

Luontaisesta uudistamisesta aloitettu valtakunnallinen hanke

Metla jatkaa luontaisen uudistamisen tutkimusta valtakunnallisessa viisi vuotta kestävässä Metsän luontainen uudistaminen – pusikoita vai puun tuottamista -hankkeessa. Se on alkanut vuoden 2012 alussa, ja sitä johtaa erikoistutkija Mikko Hyppönen.

Lisätietoja:

  • Erikoistutkija Mikko Hyppönen, puh. 050 391 4420, mikko.hypponen(a)metla.fi
  • Tutkimuksesta lisää 15.3. järjestettävässä seminaarissa. Seminaariesitelmät tulevat tapahtuman kotisivuille 16.3.

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute