Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 27.2.2012 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Ennakkotieto: Yksityismetsätalouden tulos parani edelleen vuonna 2011

Vuonna 2011 yksityismetsätalous jatkoi toipumistaan parin vuoden takaisesta syvästä taantumasta, mutta kymmenen vuoden keskiarvoista jäätiin edelleen jälkeen. Ennakkotietojen mukaan bruttokantorahatulot nousivat 1,9 miljardiin euroon ja yksityismetsätalouden liiketulos 96 euroon hehtaarilta.

Bruttokantorahatulot laskivat reaalisesti pari prosenttia edellisvuodesta, kun rahanarvon muutos laskettiin tukku­hinta­indek­sillä. Kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvosta jäätiin 10 prosenttia. Yksi­tyis­metsä­talou­den brutto­kanto­raha­tulot olivat edellis­vuoden tasolla, vajaat 1,6 miljardia euroa. Metsä­teolli­suuden ja valtion metsistä kanto­raha­tuloja kertyi yhteensä 0,32 miljardia euroa (–11 %). Yksityismetsätalouden kantorahatuloihin vaikut­tivat etenkin mänty­tukin hakkuiden lisääntyminen kolmanneksella edellisvuodesta. Metsäteollisuuden ja valtion tuloja pienen­sivät vähen­tyneet tukki­puu­hakkuut ja kanto­hintojen lasku.

Markkinahakkuut olivat ennakkotietojen mukaan vuonna 2011 yhteensä yli 54 miljoonaa kuutio­metriä (+5 %). Yksityis­metsissä hakkuut lisään­tyivät 7 prosen­tilla; metsä­yhtiöiden ja valtion metsissä markkina­hakkuut pysyivät samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos nousi ennakkotietojen mukaan 96 euroon hehtaarilta. Nousua edellis­vuodesta oli reaalisesti 5 euroa, kun rahan­arvon muutos laskettiin elin­kus­tannus­indek­sillä. Noususta huoli­matta kym­menen edel­täneen vuoden keskiarvosta jäätiin vajaat 9 prosenttia. Länsi-Suomessa liike­tulos oli 117 (+6 %), Itä-Suomessa 135 (+6 %) ja Pohjois-Suomessa 37 euroa (+10 %) hehtaarilta. Kaikilla alueilla liike­tulos oli 8–9 pro­senttia alle kymmenen vuoden keski­arvon. Kantohintojen reaalinen aleneminen pudotti puun­tuo­tannon sijoi­tus­tuoton alle 3 prosenttiin.

Bruttokantorahatulojen ja yksityismetsätalouden liiketuloksen metsäkeskusalueittaiset ennakkotiedot ovat saata­vissa Metinfo Tilastopalvelusta: (http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/kannattavuus/)

Kuva 1. Reaaliset bruttokantorahatulot 2000–2011
Kuva 2. Yksityismetsätalouden reaalinen liiketulos suuralueittain 2000–2011

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /MGal | Copyright Metla | Palaute