Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 23.1.2012 (päivitetty 3.2.2012) Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Ainespuun kestävistä hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään 75 prosenttia

Energiapuuhakkuut tehostavat puunkäyttöä

Vuosina 2006–2010 korjattiin ainespuuta Suomen metsistä keskimäärin 51,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tukki- ja kuitupuun mitat täyttävän puun suurin kestävä hakkuukertymäarvio vuosille 2008−2017 on 67,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, joten metsiemme ainespuun kestävistä hakkuumahdollisuuksista on nykyisten hakkuiden tasolla käytössä noin 75 prosenttia. Vastaava energiapuun suurin kestävä kertymäarvio on 23 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta runkopuuta on 7,5 miljoonaa. Metsähaketta energiapuuksi on viime vuosina korjattu noin 6 miljoonaa kuutiometriä ja lisäksi kotitalouksien polttopuun käyttö on ollut 5,5 miljoonaa vuodessa.

Ainespuun kestävät hakkuumahdollisuudet ovat selvästi pienemmät kuin valtakunnan metsien 11. inventoinnin mitattu runkopuun kasvu 104 milj. m³/v. Seuraavan 30 vuoden kuluessa kestävän ainespuukertymän ennakoidaan kasvavan energiapuuhakkuiden tasosta riippuen 73–81,5 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Energiapuun korjuu vaikuttaa pitkällä aikavälillä suurimman kestävän ainespuuhakkuun tasoa laskevasti, koska energiapuukertymästä nykyistä suurempi osa on ainespuukokoista tai sitä lähestyvää runkopuuta.

Hakkuumahdollisuusarviot on laadittu Metsäntutkimuslaitoksessa kehitetyllä MELA-ohjelmistolla. Tulokset perustuvat vuosina 2006–2010 mitattuihin valtakunnan metsien inventointien koeala- ja puutietoihin. Arviot eivät ole puun kysynnän tai tarjonnan ennusteita, sillä puun käytön ratkaisee tuotteiden ja palveluiden kysyntä ja metsänomistajat päättävät kysyntään vastaamisesta omien tarpeidensa, tavoitteidensa ja odotustensa mukaisesti. Metsät tuottavat puun lisäksi erilaisia luonto-, maisema- ja virkistyspalveluita, joilla on vaikutuksensa toteutuviin hakkuisiin.

Tuoreimmat hakkuumahdollisuusarviot uudistetussa MELA Tulospalvelussa

Edellä esitetyt tiedot käyvät ilmi tuoreista Metsäntutkimuslaitoksen MELA Tulospalvelussa julkaistuista hakkuumahdollisuusarvioista. Metsäntutkimuslaitoksen sähköisen tietopalvelun Metinfon osana toimiva MELA Tulospalvelu (http://www.metla.fi/metinfo/mela/) on uudistettu. Palvelun tietosisältöä laajennettiin energiapuuhun liittyvillä arvioilla ja käytettävyyttä parannettiin monipuolisempien tulostaulukko- ja graafivalintojen avulla. MELA Tulospalvelu on ollut käytössä vuodesta 1997 ja sitä on sovellettu muun muassa eri politiikka- ja ohjelmaprosessien sekä puunhankinnan suunnittelutehtävien tietolähteenä.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /MJou | Copyright Metla | Palaute