Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 12.12.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäsektorin faktat yksissä kansissa

Metsätilastollinen vuosikirja 2011 on ilmestynyt

Uusi Metsätilastollinen vuosikirja 2011 tarjoaa kokonaiskuvan Suomen metsätaloudesta ja -teollisuudesta, metsävaroista ja puumarkkinoista aina metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaan asti. Kirja sisältää tilastoja myös metsien terveydestä, monimuotoisuudesta ja monikäytöstä sekä keskeiset kansainväliset metsätilastot.

Uusi kaavio Suomen puuvirroista esittää vuosittaisen puuston kasvun ja sen matkan metsästä lopputuotteeksi. Katso kaavio ja lue selitys

Uudessa vuosikirjassa esitetään tuoreimpia tietoja viimeisemmästä valtakunnan metsävarojen 11. inventoinnista sekä tulokset eliölajien uusimmasta uhanalaisuusarvioinnista. Kansainvälisiä metsätilastoja käsittelevä luku sisältää kesäkuussa ilmestyneitä tietoja Euroopan metsien tilaa käsittelevästä raportista. Vuosikirjaan on lisätty yhteenveto Suomen metsäsektorin tärkeimmistä tunnusluvuista ja Suomen puuvirtoja kuvaava kaavio.

Ajankohtaisia teemoja nostetaan esiin tietotauluissa, jotka tänä vuonna käsittelevät muun muassa metsien ulkopuolella kasvavan puuston määrää, puukauppatilastojen uudistamista ja energiapuun markkinaseurannan suunnittelua. Kirjan tekstiosat analysoivat metsäalan kehityskulkuja, kuvailevat tilastoissa esiintyviä käsitteitä ja tilastointimenetelmiä sekä luonnehtivat tietojen luotettavuutta ja kattavuutta.

Kaikki Metlan metsätilastot julkaistaan myös internetissä, Metinfo Tilastopalvelussa (maksullinen). Se sisältää myös Metsätilastollisen vuosikirjan verkkoversion, josta voit ladata kirjan taulukot pidennettyine aikasarjoineen suoraan omaan tietokoneeseesi esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan. Verkkoversiosta löytyvät myös vuosikirjan kuvat PNG-muodossa ja koko kirja PDF-muodossa. Tilastopalvelu tarjoaa vuosikirjan lisäksi laajan valikoiman metsäalan tilastoja, muun muassa viikoittain päivittyviä puun hintatietoja.

Statistical Yearbook of Forestry 2011 published – Media release December 12, 2011

Julkaisu

  • Metsätilastollinen vuosikirja 2011. Skogsstatistisk årsbok. Finnish Statistical Yearbook of Forestry. Suomen virallinen tilasto: Maa-, metsä- ja kalatalous. 472 sivua, hinta 50 € (sis. alv).
  • Metsätilastollisen vuosikirjan kotisivu

Tilaukset

Lisätietoja

  • Päätoimittaja Esa Ylitalo, p. 010 211 5515, esa.ylitalo(a)metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 / MGal | Copyright Metla | Palaute