Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 10.11.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Mitä metsillemme kuuluu? Suomen metsät 2011 -raportti kertoo sen

Suomen metsät 2011 -raportti yhdistää metsäpolitiikan linjaukset ja niiden vaikutukset metsien tilaan. Se kertoo uusimman tiedon metsiemme tilasta, selvittää päätöksien vaikutukset metsätalouteen ja metsien suojeluun ja seuraa muutoksia. Nyt raportti on julkaistu myös Internetissä suomeksi ja englanniksi. Raportin ovat julkaisseet Metsäntutkimuslaitos ja maa- ja metsätalousministeriö.

Suomen metsien kehitystä tarkastellaan raportissa eurooppalaisten mittareiden avulla kansainvälisesti ja parhaimmillaan jopa 80 vuoden aikasarjassa. Tilanne on maamme kannalta hyvä: metsien ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä on huolehdittu poikkeuksellisen hyvin.

Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta, tiukasti suojeltujen eli koskemattomiksi jätettyjen metsien osuus suojelusta sekä puuperäisen energian osuus energian kokonaiskulutuksesta ovat Suomessa Euroopan suurimmat. Suomessa myös metsätalouden yhteiskunnallinen painoarvo on suuri ja ihmisten metsäsuhde heijastuu laajasti metsäkeskusteluihin sekä metsäpolitiikan edistämiseen muun muassa kansallisen metsäohjelman ja muiden politiikkatoimien välityksellä.

Suomen metsät 2011 on järjestyksessä neljäs yhteismitallinen raportti. Kestävän metsätalouden mittareiden soveltamisesta on muodostunut Suomessa yli 15 vuoden aikasarja. Vaikka metsissä tapahtuvat muutokset ovat hitaita, mittareiden perusteella voidaan erottaa pää- suuntaviivoja ja tehdä vertailuja erityisesti metsäpoliittisten linjausten vaikutuksista metsiimme ja metsätalouteen.

Mistä Suomen metsät 2011 sitten kertoo? Muun muassa kerrotaan perustiedot metsävaroista ja niiden ylläpitämisestä ja lisäämisestä ja metsien merkityksestä hiilenkierrossa, samoin kuin tehdään tilannearvio metsien terveydestä ja elinvoimaisuudesta ja metsienpuun tuotannosta ja muiden kuin puutuotteiden kuten marjojen ja sienten merkityksestä. Myös luonnon monimuotoisuus, metsien suojelu, metsien suojaamismerkitys kuten vesikysymykset ja Lapin metsärajametsät, metsien taloudellinen merkitys, työvoimakysymykset, osallistuminen metsien päätöksentekoon ja metsien kulttuurimerkitys saavat oman lukunsa.

Kestävän metsätalouden mittarit ovat vakiintuneet metsätalouden tilan arvioinnin ja seurannan välineiksi. Niitä käytetään myös metsäpolitiikan ja -strategioiden asettamisessa ja seurannassa, metsien tilan raportoinnissa, metsänhoidon suuntaamisessa, tiedon välittämisessä metsätaloudesta poliittisille päätöksentekijöille ja muille metsistä kiinnostuneille, tutkimusaloitteiden tekemisessä ja metsäsertifioinnissa.

Tutustu raporttiin

Suomenkielinen versio
Suomen metsät 2011. Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen. Kirjoittajat ja toimitus: Jari Parviainen ja Sinikka Västilä, Metla. Julkaisseet maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäntutkimuslaitos

Tulostettava pdf-versio

Englanninkielinen versio
State of Finland´s Forests 2011. Based on the Criteria and Indicators of Sustainable Forest Management. Writers and editors Jari Parviainen and Sinikka Västilä, Finnish Forest Research Institute (Metla)- Published by Ministry of Agriculture and Forestry & Finnish Forest Research Institute (Metla)

Printable pdf version

Lisätietoja:

  • Aluejohtaja Jari Parviainen, Metla, p. 050 391 3010
  • Neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 721 7161
  • Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 774 298

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /SaMe | Copyright Metla | Palaute