Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 4.11.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Uusi tutkimus tuottaa paikkatietopohjaisen toimintamallin matkailualueiden suunnitteluun

Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) on käynnistynyt Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Sosioekologisia työkaluja Vaara-Kainuun matkailualueiden suunnitteluun (VAAKA) –hanke. Hankkeessa kehitetään uusi paikkatietoon perustuva maankäytön sosiaalista hyväksyttävyyttä, ekologista kestävyyttä ja matkailun vetovoimaisuutta lisäävä toimintamalli.

Toimintamalli palvelee matkailualueiden suunnittelua. Sen avulla voidaan paikantaa ne kohteet ja vaikutusalueet, joissa mahdollisesti keskenään kilpailevat maankäyttömuodot sijaitsevat.

Mallille on kysyntää Kainuussa, jossa matkailu on tärkeä elinkeino ja luonnon vetovoimaan perustuvan matkailun kasvu luo haasteita eri elinkeinojen ja erilaisten matkailuelinkeinojen yhteensovittamiseen.

VAAKA-hankkeessa yhdistetään pilottialueiden, Paljakan ja Ukkohallan, matkailualueisiin liittyvä kokemuksellinen sosiaalinen tieto ekologiseen paikkatietoon, jolloin tulokseksi saadaan paikkaan sidottu sosioekologinen tieto. Sosiaalinen tieto kerätään eri sidosryhmiltä internet-pohjaisen pehmoGIS-sovelluksen avulla. Ekologinen sekä yhdyskuntarakenteisiin liittyvä paikkatieto saadaan viranomaislähteistä.

Sosioekologisen tiedon pohjalta alueet voidaan luokitella soveltuvuudeltaan erilaisiin luokkiin, mikä helpottaa muun muassa matkailun, metsätalouden ja luonnonsuojelun tavoitteiden yhteensovittamista ja vähentää konflikteja. Hankkeessa tuotettava toimintamalli mahdollistaa sosioekologisen tiedon keräämisen ja hyödyntämisen aluesuunnitelun tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Lokakuussa 2011 käynnistynyt VAAKA-hanke kestää vuoteen 2013 saakka. Metla toteuttaa hankkeen yhdessä Metsähallituksen, Aalto-yliopiston sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke rahoitetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Kainuun ELY -keskuksen myöntämällä rahoituksella. Muita rahoittajia ovat Metla, Metsähallitus, Aalto-yliopisto, Kainuun Etu Oy, Puolanka-Paljakka matkailuyhdistys ry, Ukkohalla oy, Puolangan kunta. Hanketta koordinoi tutkija Katja Kangas Metlan Muhoksen toimipaikasta. Hankkeen työtä valvoo ohjausryhmä.

Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään osallistavan suunnittelun periaatteita, ja se toteutetaan vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Hankkeesta ja sen etenemisestä kerrotaan tiedotteilla ja keskeisimmät tulokset esitellään loppuseminaarissa. Hankkeen aikana järjesteteään myös kaksi työpajaa, joissa sidosryhmät voivat vaikuttaa toimintamallin kehittämiseen.

 

Lisätietoja

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 29.10.2012 /KBym | Copyright Metla | Palaute