Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 20.10.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metla haluaa metsäntutkimuksen turvaavan kokonaisratkaisun

Metsäntutkimuslaitos sai torstaina 20.10.2011 tiedon, että Valtioneuvosto on istunnossaan päättänyt siirtää Metlan johdon ja esikunnan (arviolta yhteensä 25 henkeä) Vantaan Tikkurilasta Joensuuhun.

Päätös tuli Metlalle täytenä yllätyksenä. Metlan käsityksen mukaan valtioneuvoston periaatepäätökselle esitetyt perustelut eivät pääosin pidä paikkaansa. Päätöksenteon avoimuuden lisäämistä ja läpinäkyvyyttä on viime vuosina pidetty tavoitteena kaikessa julkisessa hallinnossa. Tämä päätös on tehty Suomen metsäkeskuksen sijoittamiseen liittyvänä poliittisena päätöksenä salassa niiltä, joita asia koskee ja ilman kunnollista valmistelua. Päätös on huonoa poliittista kulttuuria ja loukkaa Metsäntutkimuslaitosta ja sen henkilökuntaa. Valtiotyönantajan tulee näyttää esimerkkiä yksityiselle sektorille työelämän hyvien pelisääntöjen noudattamisessa. Niiden osalta, joita asia koskee, pakkosiirto on kohtuuton.

Aiempi kokemus tällaisista siirroista osoittaa, että niistä koituu hallinnollisten kustannusten huomattavaa nousua ja lisäksi on vaara, että menetetään runsaasti kokemusta ja osaamista, kun tärkeitä avainhenkilöitä jättää viraston (ks. esim. Valtiontalouden tarkastusviraston raportti 231/2011 ”Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja vaikutukset”). Suomi ja sen metsäala on sellaisten taloudellisten haasteiden edessä, että tähän ei ole varaa. Siirto myös vaikeuttaa Metlan johdon yhteydenpitoa keskeisiin sidosryhmiin. Metlan nykyisellä rahoituskehyksellä ja esitetyllä aikataululla päätöksen täytäntöönpano ei ole mahdollinen.

Valtion virastojen alueellistaminen ja muu kehittäminen tulee toteuttaa riittävän pitkällä suunnittelujänteellä. Metsäntutkimuslaitos on jo alueellistettu suuressa määrin. Metla edellyttää, että metsäntutkimuksen alueellista kehittämistä tarkastellaan tutkimuslaitoksen strategian näkökulmasta kokonaisuutena, lähtökohtana tutkimus ja toiminnalliset näkökohdat. Nyt tehty päätös vaikeuttaa metsäntutkimuksen pitkäjänteistä kehittämistä ja siten vahingoittaa metsiin ja metsäbiomassaan perustuvan elinkeinotoiminnan kehittämistä, joka on Suomen taloudellisen tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa.

Metla haluaa metsäntutkimuksen tulevaisuuden turvaavan kokonaisratkaisun. Asia on palautettava perusteelliseen valmisteluun.

Lisätietoja:

  • Hannu Raitio, ylijohtaja, p. 050 391 2010, hannu.raitio(a)metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /SaMe | Copyright Metla | Palaute