Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 10.5.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metla tutkii Euroopan metsien toiminnallista monimuotoisuutta

Metla on mukana Euroopan unionin rahoittamassa kansainvälisessä FunDivEUROPE (Functional Significance of Forest Biodiversity in Europe) -hankkeessa, jossa tutkitaan Euroopan metsäluonnon monimuotoisuuden vaikutusta metsäekosysteemien toimintaan ja niiden kykyyn tuottaa hyödykkeitä ja palveluita. Suomen tutkimuskohteet sijaitsevat Satakunnassa ja Pohjois-Karjalassa ja ne edustavat pohjoisia havu- ja sekametsiä.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on lisännyt huolta ekosysteemien toiminnan säilymisestä ja kyvystä tuottaa ekosysteemipalveluja. Ekosysteemipalveluja ovat esimerkiksi puuntuotanto, hiilensidonta ja makean veden saatavuus. Luonnon monimuotoisuuden merkitys ekosysteemien toiminnalle on osoitettu yksinkertaisissa ruohovaltaisissa ekosysteemeissä, mutta metsien kohdalla asia ei ole yhtä selvä.

FunDivEUROPE vastaa aivan uusiin tutkimustarpeisiin

Metsän eri puulajit muodostavat kokonaisuuden, jonka monimuotoisuus voi lisätä metsän tuottamia ekosysteemipalveluja. Tutkimushankkeessa pyritään ymmärtämään ja määrittämään, miten tämä tapahtuu. Lisäksi tutkitaan, kuinka tämä monimuotoisuus vaikuttaa ekosysteemipalvelujen haavoittuvuuteen muuttuvassa ilmastossa.

FunDivEUROPE yhdistää toiminnallisen monimuotoisuuden tutkimuksen metsien monitahoiseen maailmaan ja tutkii sellaisia ekosysteemiprosesseja, jotka tuottavat ihmisille tärkeitä hyödykkeitä ja palveluja. Tutkimus toteutetaan yhdistämällä eri ilmasto-oloista kerättyjä maasto- ja mallinnusaineistoja.

Tuloksista apua muun muassa metsänkäsittelymenetelmien kehittämisessä

Hanke vahvistaa tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon vuorovaikutusta välittämällä poliitikoille ja päätöksentekijöille tietoa metsäluonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen välisistä yhteyksistä. Tulokset auttavat metsänomistajia ja metsänorganisaatioita kehittämään metsänkäsittelymenetelmiä siten, että metsien tuottamia ekosysteemipalveluja voidaan hyödyntää entistä paremmin.

Metlan lisäksi tutkimushankkeessa on mukana 24 organisaatiota 15 eri maasta. Hanke kestää neljä vuotta, ja sen kokonaisbudjetti on 9,3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

 

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /SaMe | Copyright Metla | Palaute