Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 12.9.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Maailman metsien tilan arvioimisesta asiantuntijakokous Nastolassa 13.–15.9.2011

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO kokoaa lähes 50 asiantuntijaa 30 eri maasta ja kansainvälisestä järjestöstä Nastolan Pajulahteen laatimaan suunnitelmia maailman metsien arvioinnin kehittämiseksi. Asiantuntijakokouksen tehtävänä on laatia YK:lle suositukset siitä, miten seuraava maailman metsien tilan arviointi toteutetaan.

Kokouksessa on eri maiden ja FAO:n asiantuntijoiden lisäksi edustajia myös YK:n alaisesta Euroopan talouskomissiosta (UNECE), Trooppisten metsien organisaatiosta (ITTO), YK:n ilmastosopimuksen neuvottelukunnasta (UNFCC) ja Kansainvälisestä luonnonsuojeluliitosta (IUCN). Kokoukseen osallistuu myös FAO:n metsäosaston uusi pääjohtaja tri Eduardo Rojas-Briales, joka on ensimmäisellä nykyiseen tehtäväänsä liittyvällä vierailulla Suomessa.

YK laatii katsauksen metsien tilasta viiden vuoden välein – metsäkato jatkuu

FAO on arvioinut maapallon metsien tilaa vuodesta 1946 lähtien. Työ perustuu maiden itsensä keräämään tietoon ja näiden yhteen kokoamiseen laajan asiantuntijaverkoston avulla. Tuorein arvio ilmestyi syksyllä 2010. Raportin mukaan 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä hävitettiin joka vuosi 13 miljoonaa hehtaaria metsää. Tämä vastaa yli puolta Suomen metsäalasta. Osan metsien häviämisestä kompensoi istutusten lisääminen, jolloin nettohävikiksi arvioitiin 5,8 miljoonaa hehtaaria vuodessa. Metsien häviäminen on hidastumassa – 1990-luvun nettohävikiksi arvioitiin 8,3 miljoonaa hehtaaria vuodessa.

Metsät varastoivat valtavat määrät hiiltä – Euroopassa metsien hiilivarasto suurentunut

YK:n raportin mukaan metsien sitoma hiilivarasto on noin 300 gigatonnia. Euroopassa sekä Keski- ja Pohjois-Amerikassa metsien hiilivarasto kasvaa, koska hakkuut ovat pienemmät kuin puuston kasvu. Erityisesti Afrikassa ja Etelä-Amerikassa metsien häviäminen on taas johtanut metsien hiilivaraston pienenemiseen.

Suojelu lisääntyy joskin luonnontilaiset metsät vähenevät

Metsien monimuotoisuuden suojelemiseksi perustettujen suojelualueiden ala on kasvanut lähes 100 miljoonalla hehtaarilla vuosina 1990–2010. Noin 13 prosenttia maapallon metsistä on suojelualueilla. Suojelun lisääntymisestä huolimatta luonnontilaiset metsät ovat vähentyneet yli 40 miljoonalla hehtaarilla viimeisen 10 vuoden aikana.

Arviointi tarkentuu – metsävaroja kartoitetaan myös satelliittikuvien avulla

YK:n 233 jäsenvaltiosta vain pienellä osalla on luotettava metsien seurantajärjestelmä. Useiden maiden osalta on vuoden 2010 raportissakin jouduttu turvautumaan vanhentuneisiin tai puutteellisiin tietoihin, joita asiantuntijat ovat täydentäneet. Tekeillä on nyt ensimmäistä kertaa satelliittikuviin perustuva arviointi, jonka odotetaan tuottavan vielä vuoden 2011 aikana aiempaa tarkemmat tiedot maapallon metsien pinta-alasta ja sen kehityksestä vuodesta 1990 lähtien.

Suomen tiedot pohjautuvat Metlan tuottamiin tilastoihin

YK:n kokoama raportti perustuu jäsenmaiden tuottamiin tietoihin. Suomessa Metsäntutkimuslaitos on seurannut metsien tilaa jo 1920-luvulta lähtien valtakunnan metsien inventoinneilla. Inventointitietojen lisäksi Metla tuottaa laajasti myös muita koko metsäsektoria kuvaavia tilastoja, joita myös YK:n raporteissa on hyödynnetty.

FAO on jäsenmäärältään suurin YK:n erityisjärjestö

FAO kokoaa tietoa maa-, metsä- ja kalataloudesta sekä ravitsemuksesta ja tekee neuvonta- ja kehitystyötä eri puolilla maailmaa. Metsäasioissa FAO muun muassa seuraa maailman metsävarojen ja metsien tilaa sekä edistää tieteellisesti pätevien metodien käyttöä metsäinventoinneissa ja tukee YK:n metsäfoorumin työtä.

Lisätietoja:

  • Kokouksen tausta: professori Risto Seppälä, Metla, p. 050 391 2160, risto.seppala @ metla.fi
  • Kokouksen suomalainen asiantuntija: erikoistutkija Kari T. Korhonen, Metla, p. 050 391 3030, kari.t.korhonen @ metla.fi
  • Suomalainen metsätilastointi: tilastopäällikkö Martti Aarne, Metla, p. 040 801 5121, martti.aarne @ metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute