Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 1.9.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Tutkimusaineistojen yhteiskäytön edistämiseen merkittävä EU-rahoitus

Syyskuun alussa käynnistyy luonnonvara-aineistojen käytön lisäämiseen ja niiden säilyvyyden turvaamiseen tähtäävä LifeData-kehityshanke (2011–2015). Hanketta johtaa Metsäntutkimuslaitos (Metla) kumppaneinaan Suomen ympäristökeskus SYKE ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). LifeData on 2,9 miljoonan euron hanke, josta Life+-rahoitus on 1,4 miljoonaa euroa.

Hankkeen yhteisenä nimittäjänä on luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä eli LYNET. Siihen kuuluu kuusi tutkimuslaitosta, jotka ovat sitoutuneet kehittämään yhdessä toimintaansa ja tehostamaan yhteiskunnalle ja muille asiakkaille tuotettavia palveluita voimia keskittämällä ja toimintoja yhtenäistämällä.

LifeData on ensimmäinen suuri yhteishanke, jossa LYNET-yhteenliittymän hyödyt tulevat konkreettisesti esille. Oleellista on yhdenmukaistaa laitosten kehityslinjaukset ja jakaa tehtävät, jotta turhaa päällekkäistä työtä tietojen hallinnassa ei tehdä.

LifeDatan tavoitteena on parantaa LYNETin aineistojen yhteiskäyttöisyyttä, ja haasteeseen tartutaankin rivakasti. Vielä tämän vuoden aikana otetaan käyttöön Lynetin yhteinen aineistopolitiikka, joka määrittelee esimerkiksi tutkimusaineistojen käyttö-, julkisuus-, ja maksullisuusperiaatteet. Sen mukaan aineistoja tarjotaan tietoverkkojen kautta asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Seuraava suuri tehtävä on organisaatioiden palveluvalikoiman määritteleminen. Sen pohjalta ryhdytään kehittämään luonnonvara-aineistoihin perustuvia palveluja.

– Tutkimusaineistot muodostavat laitosten tiedollisen ja tieteellisen pääoman, jonka säilyminen on turvattava. Lisäksi on järjestettävä mahdollisuus hyödyntää tutkimusaineistoja tutkimusorganisaatioissa ja yhteiskunnassa, sanoo projektipäällikkö Anu Kantola Metlasta.

Kantola on jo vuosia johtanut Metlan tutkimusaineistotyötä Taisto-työnimen alla ja tietää, että sadan vuoden aikana kertyneissä tutkimusaineistoissa on valtavat määrät luonnonvaratietoa erilaisissa mapeissa, taulukoissa ja tietokannoissa lukemattomilla eri sovelluksilla toteutettuna. Tietoa voitaisiin monin tavoin hyödyntää, mutta kokonaisuuden hajanaisuus vaikeuttaa käytännön työtä. LifeDatan avulla mittavat aineistot saadaan nykyaikaisesti käytettäviksi.

Vuoden 2015 loppuun kestävä hanke toteuttaa tiedonhakijalle joustavia ja helppokäyttöisiä tiedonhakuratkaisuja, joilla voi louhia halutunlaista tietoa laitosten tietovarannoista. Tämä edellyttää muun muassa sanastojen ja tietokantaratkaisujen yhdenmukaistamista. Pääosin työstä hyötyvät tutkijat ja asiantuntijat, mutta myös suoraan kansalaiset, kun tuotetaan helppokäyttöisiä julkisia palveluita ja sovelluksia.

Projektille perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan Lynetin pääsihteeri, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön edustajat sekä projektia toteuttavien organisaatioiden edustus. Asiakasnäkökulma otetaan huomioon organisaatioiden tekemien asiakaskyselyiden ja -seurantojen sekä asiantuntijakuulemisten kautta. Koska lukuisat tahot ovat osoittaneet mielenkiintoa LifeData-hanketta kohtaan, yhteistyötahoille järjestetään tammikuussa 2012 seminaari.

Lisätietoja

 
 

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 16.10.2013 /KBym | Copyright Metla | Palaute