Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 30.8.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metla selvittää energiapuukaupan tilastointimahdollisuuksia

Metsäntutkimuslaitos on käynnistänyt esiselvityksen, jossa tutkitaan mahdollisuuksia energiapuukaupan tilastointiin. Tavoitteena on energiapuun hinta- ja määrätilastoinnin aloittaminen selvityksen pohjalta jo ensi vuonna.

Selvitys tehdään Internet-pohjaisena kyselynä, joka lähetetään lähipäivinä lähes kahdelle tuhannelle energiapuumarkkinoiden toimijalle, kuten myyjille, ostajille, loppukäyttäjille ja alan asiantuntijoille.

Hintojen ja määrien tilastointi ryhdittämään kirjavia energiapuumarkkinoita

Energiapuun käytön lisäämiselle on asetettu haastava tavoite. Metsähakkeen käyttö lämmön ja sähkön tuotannossa pitäisi kaksinkertaistaa 13,5 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi haketta tarvitaan liikenteen biopolttoaineiden valmistukseen, mikäli biojalostamohankkeet toteutuvat.

Energiapuumarkkinat ovat ainespuukauppaan verrattuna nuoret ja käytännöt vielä osin vakiintumatta. Markkinoilla liikkuu monenlaista energiapuuta, ja toimijoita on tullut lisää perinteisten ainespuukaupan osapuolien lisäksi. Myös energiapuun hankintatavat ja käytetyt mittayksiköt vaihtelevat. Markkinoiden kirjavuus on ollut osasyynä siihen, ettei riittävän monipuolista ja kattavaa tilastoa energiapuun hinnoista ja määristä ole toteutettu.

Tällä hetkellä energiapuun käyttömääristä ja laitoshinnoista on jo saatavilla tietoa, mutta metsäpään korjuumääristä sekä kanto- tai hankintahinnoista ei ole kattavaa ja julkista tilastoa. Energiapuumarkkinoiden toimivuuden kannalta hintainformaatio on olennaista, ja tilastointia pidetään tarpeellisena.

Alan toimijat avainasemassa – Internet-pohjaiseen kyselyyn toivotaan hyvää vastausprosenttia

Esiselvityksessä kartoitetaan energiapuukaupassa vallitsevat käytännöt ja selvitetään mahdollisuudet energiapuukaupan tilastoinnin järjestämiseen. Tämä tarkoittaa käytössä olevien mittayksiköiden, mittaus- ja maksutapojen sekä tilastoitavien asioiden, kuten tilastoinnin aikajänteen ja aluejaon selvittämistä. Lisäksi arvioidaan energiapuukaupan osapuolten halukkuus tilastoinnin aloittamiseen.

Internetin kautta tehtävässä kyselyssä tiedustellaan muun muassa puun hankinnan käytäntöjä, energiapuukaupan ongelmia sekä toimijoiden näkemyksiä sopivimmista mittayksiköistä ja käyttökelpoisimmista tilastotiedoista. Vastaamalla kyselyyn alan toimijat voivat konkreettisesti vaikuttaa siihen, että suunnitellusta tilastosta muodostuu mahdollisimman hyvin käyttäjiään palveleva.

Selvityksen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute