Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 28.6.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsien terveydentilaa seurattu valtakunnallisella tasolla 25 vuotta

Suomessa sieni- ja hyönteistuhot aiheuttavat suurimmat välittömät uhat metsien terveydelle. Ilmaston muuttuessa myrsky- ja kuivuustuhojen sekä uusien tuholaisten riskien odotetaan kasvavan. Metsien terveydentilan säännöllinen seuranta on tärkeää, jotta muutoksista tiedetään ajoissa. Merkittävimmät laaja-alaiset tuhoepidemiat ovat paljastuneet Metlan seurannoissa.

Äkillisiä muutoksia metsien terveydentilaan ovat viime vuosina aiheuttaneet erityisesti ruskomäntypistiäiset. Pahimmat niiden aiheuttamat männyn neulaskatoalueet ovat Pohjanmaalla. Männiköissä ovat olleet yleisiä myös versosurma-sienitaudin aiheuttamat tuhot maan länsiosissa vuosina 1988–89 sekä kuivuuden aiheuttamat väriviat ja neulaskato vuosina 2006–07.

Harsuuntumista eli neulaskatoa määriteltäessä tarkastellaan etenkin puiden latvuksia. Koko maata tarkastellen muutokset harsuuntumisessa ovat olleet melko pieniä. Puiden latvuskuntoa ja siinä tapahtuvia muutoksia on valtakunnallisella tasolla seurattu 25 vuoden ajan. Työtä tehdään YK:n Euroopan talousneuvoston alaisen ICP Forests -ohjelman puitteissa, joka perustettiin ilmansaastepäästöjen vähentämiseen tähtäävän Kaukokulkeumasopimuksen (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, CLRTAP) toteutumisen seurantaan v. 1985. Ohjelma on laajentunut puiden harsuuntumisdataa keräävästä ohjelmasta metsäekosysteemin tilaa seuraavaksi ohjelmaksi. Vuosina 2009–11 eurooppalainen metsien seurantaohjelma on saanut rahoitusta EU:n Life+ FutMon -ohjelmasta.

Euroopan tasolla helleaallot ja kuivuusjaksot ovat heikentäneet Keski-Euroopan metsien kuntoa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Metsien kunnon heikentyminen on havaittu noin kolmanneksella laaja-alaisen seurannan koealoista, joita on Euroopassa yhteensä n. 5500 kappaletta.

Suomen tulokset käyvät ilmi tänään julkistettavassa Metsät muuttuvat -julkaisussa, joka on tiivis katsaus metsäympäristömme tilaan ja samalla FutMon -ohjelman kansallinen raportti. Raportti käsittelee muun muassa metsien merkitystä hiilivarastona ja pohjaveden suojana, sekä lahopuun merkitystä metsien monimuotoisuuden lisääjänä. Lisäksi esitellään fenologia-, raskasmetalli- ja kasvillisuusseurantojen tuloksia.

Lisätietoja:

 

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /MJou | Copyright Metla | Palaute