Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 17.6.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metlan Valtakunnan metsien inventointi (VMI):

Metsiemme ikärakenne puuston kasvulle suotuisa – vuotuinen kasvu ylittänyt jo 100 miljoonaa kuutiometriä

Suomen metsävarat ja metsien tila on arvioitu vuosien 2009 ja 2010 mittausten perusteella. Puuston kokonaistilavuus on 2,3 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 103,7 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuosisadan alkuun verrattuna puuston määrä on lisääntynyt yli 60 prosenttia. Puuston määrä kasvaa edelleen, koska kokonaispoistuma – hakkuut, puiden luontainen kuoleminen mukaanlukien 2010 poikkeuksellisten myrskytuhojen kaatamat puut – jää selvästi vuotuista kasvua pienemmäksi.

Myrskytuhojen jäljiltä puuta on vielä paljon korjaamatta, paikoin korjaamattomat puut ovat jo uhka lähimetsien terveydelle. VMI:n tuoreita tuloksia esiteltiin Metlan Itä-Suomen alueyksikön järjestämällä metsäretkeilyllä 17.6. Retkeily suuntautui Punkaharjun ympäristön myrskytuhokohteille, joilla kuultiin eri alojen asiantuntijoiden ajatuksia kesän 2010 myrskytuhoista ja niiden vaikutuksista.

Myrskytuhojen kaatamat puut on nyt korjattava nopeasti, sillä seurannaistuhot uhkaavat

Syksyllä 2010 VMI:n koealoilta arvioitiin ilmakuvia ja maastotyötä hyödyntäen Asta-, Veera-, Lahja- ja Sylvi-myrskyjen aiheuttamia puustotuhoja Itä- ja Keski-Suomen vakavimmilla tuhoalueilla. Tuhoutuneen puuston määräksi arvioitiin tuolloin noin kahdeksan miljoonaa kuutiometriä.

Toukokuussa 2011 Metla selvitti myrskytuhopuuston korjuutilannetta ilmakuvauksen avulla. Testialue kattoi 65 000 hehtaaria Kaakkois-Suomen pohjoisosasta eli vajaat puolet alueesta, jossa Kaakkois-Suomessa myrskytuhoa esiintyi. Vaikka tuhojen korjaushakkuut ovat edenneet hyvin, kuvatulkinnan mukaan alueella on korjaamatonta tuhopuustoa vielä runsaat 62 000 kuutiometriä. Osa tästä määrästä on hajallaan yksittäisinä runkoina metsissä, mutta noin 24 000 kuutiometriä puustoa on kohteissa, joissa on kuollutta havupuustoa enemmän kuin 20 runkoa pienellä alueella.

”Nämä kohteet ovat uhka metsien terveydelle, ja kaatuneet puut olisi näiltä alueilta välittömästi korjattava”, toteaa Metlan tutkija Heli Viiri. Metsätuholain mukaan myrskyissä kaatuneet männyt on korjattava 1. heinäkuuta mennessä ja kuuset 1. elokuuta mennessä. Nyt on suuri vaara kirjanpainajatuhojen yleistymiseen, sillä hyönteisiä esiintyi alueella tavanomaista runsaammin jo ennen viime kesän myrskyjä.

Suomen metsien ikärakenne on puuston kasvun kannalta suotuisa

Tuoreiden VMI-tulosten mukaan puuston vuotuinen kasvu on 103,7 miljoonaa kuutiometriä. Aiempi, vuonna 2009 julkistettu tulos oli 99,5 miljoonaa kuutiometriä. ”Nuoria, parhaassa kasvuvaiheessa olevia metsiä on runsaasti. Metsät ovat täyspuustoisia, nuoret kasvatusmetsät ovat arvopuuston kasvattamisen kannalta usein jopa ylitiheitä. Koska metsät ovat nuoria, hakkuumahdollisuudet eivät ole yhtä suuret kuin vuotuinen kasvu”, toteaa erikoistutkija, VMI:n johtaja Kari T. Korhonen.

Vuonna 2010 puuston kokonaispoistuma, hakkuut ja puiden luontainen kuoleminen, oli Metlan kokoamien tilastojen mukaan 71,4 miljoonaa kuutiometriä. Kokonaispoistumatilastoissa ovat mukana myös myytäväksi jo korjatut myrskytuhopuut. Yksittäisestä myrskytuhovuodesta huolimatta kasvu ylittää puuston hakkuut selvästi ja puuston kokonaismäärä lisääntyy. Puustostamme 49 prosenttia on mäntyä, 30 kuusta ja 21 lehtipuustoa.

Liiteet: Maamme metsävaratietoja (pdf), Metsien tuhohyönteisiä (pdf)

Lisätietoja:

  • Metsävarat ja metsien tila:
    Erikoistutkija, VMI:n johtaja Kari T. Korhonen, p. 050 391 3030, kari.t.korhonen @ metla.fi
    Vanhempi tutkija Antti Ihalainen, p. 050 391 2163, antti.ihalainen @ metla.fi
  • Hyönteisten aiheuttamat metsätuhot:
    Tutkija Heli Viiri, p. 050 391 3126, heli.viiri @ metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute