Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 16.6.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Uudet puun kantohintaindeksit auttavat hallitsemaan puun hintariskejä


Metla on tuonut puumarkkinoille uuden puukaupan apuvälineen: raakapuun nimelliset kantohintaindeksit. Indeksisarjoissa tarkastellaan kuuden pääpuutavaralajin kantohintojen kehitystä, ja niitä voidaan käyttää puukauppojen hintariskeiltä suojautumiseen.

Raakapuun nimelliset kantohintaindeksit mittaavat puun hintojen suhteellisia muutoksia perusajankohdasta eli joulukuusta 2010 alkaen. Indeksit lasketaan kuudelle pääpuutavaralajille (mänty-, kuusi- ja koivutukki sekä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu) koko maata koskevina. Ne julkaistaan kuukausittain puukauppatiedotteen yhteydessä.

Indeksit on tarkoitettu raakapuun hintakehityksen seurantaan ja puukaupan hinnoittelun tueksi. Lopullisen kauppahinnan sitominen indeksiin pitkäkestoisissa puukauppasopimuksissa, joissa hakkuut ja maksutapahtumat ajoittuvat kauas kaupantekohetkestä, auttavat sekä puun myyjää että ostajaa suojautumaan hintariskeiltä.

Indekseissä käytetään painoina eri hakkuutapojen (uudistushakkuu, harvennushakkuu, ensiharvennus) osuuksia puutavaralajin pystykaupoista. Normaalisti puukaupoissa maksetaan eniten päätehakkuupuusta ja vähiten ensiharvennuspuusta. Jos jossakin kuussa ostettaisiin poikkeuksellisen paljon ensiharvennuspuuta, tämä vetäisi kuukauden keskihintaa alaspäin. Indeksissä käytetyt kiinteät vuodelta 2010 lasketut hakkuutapapainot poistavat hakkuutapojen kuukausivaihtelun vaikutuksen, jolloin indeksit kuvaavat hintojen kehitystä paremmin kuin suorat keskihinnat tai muuttuvapainoiset indeksit.

Tuoreimmat indeksin pistearvot ovat toukokuulta 2011. Esimerkiksi männyn osalta ne kertovat, että niin mäntytukin kuin mäntykuitupuunkin nimellishinta putosi hieman vuodenvaihteessa, mutta lähti tämän jälkeen nousuun. Toukokuussa mäntytukin nimellishinta oli noussut vuoden alusta 9 prosenttia ja mäntykuitupuun 10 prosenttia.

Raakapuun hintatilastot, joita julkaistaan hakkuutavoittain suppeassa muodossa Metinfo Metsänomistajapalvelussa (ilmainen) ja yksityiskohtaisesti Metinfo Tilastopalvelussa (maksullinen), tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia puumarkkinoiden kehityksen seurantaan. Tilastopalvelussa julkaistaan puun hintoja viikoittain, ja lisäksi sieltä löytyvät joka kuukausi seitsemälle hinta-alueelle lasketut reaaliset kantohintaindeksit. Yksityiskohtaiset puun hintatilastot yhdessä kantohintaindeksien kanssa luovat pohjan onnistuneelle puukaupalle.

Lisätietoja

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 21.06.2011 /KBym | Copyright Metla | Palaute