Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 14.6.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Suomen ja Euroopan metsien tila arvioitu:

Luonnonhoitotoimien vaikutukset alkavat näkyä talousmetsissä

Suomen metsien tila on kohentunut viimeisten 20 vuoden aikana. Puuston määrä on lisääntynyt 40 vuoden kuluessa yli 40 %. Samanaikaisesti metsistä on voitu hakata ja käyttää puuta metsien nykyisen puuvaraston sisältämä puumäärä eli 2 300 miljoona kuutiometriä. Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi talousmetsissä on toteutettu luonnonhoitotoimia ja metsien suojelupinta-ala on kolminkertaistettu 35 vuoden aikana. Näiden ansiosta tiettyjen metsälajien uhanalaistuminen on hidastunut tai pysähtynyt. Työtä monimuotoisuuden hyväksi on kuitenkin jatkettava, sillä kokonaisuudessaan metsälajien uhanalaistumista ei ole voitu pysäyttää.

Kesän 2010 ankaria myrskytuhoja lukuun ottamatta laaja-alaisia metsätuhoja ei ole Suomessa esiintynyt viimeiseen 30 vuoteen. Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän metsien kasvua, mutta samalla ilmaston ääri-ilmiöt lisääntynevät ja voivat aiheuttaa paikallisia tuhoja.

Nämä kehityssuunnat on havaittu kestävän metsätalouden mittarien perusteella toteutetussa Suomen metsien tilan arvioinnissa. Suomen metsät 2011 julkaisu on laadittu maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Metsäntutkimuslaitoksessa. Aiemmat katsaukset on tehty vuosina 1997, 2003 ja 2007. Julkaisu jaetaan Euroopan metsäministereiden 6. konferenssin osanottajille 14.6.2011 Oslossa.

Metsät ovat Suomen tärkein hiilinielu

Koska puuvarojen käyttö on selkeästi metsien vuotuista kasvua pienempi, metsät toimivat ns. hiilinieluna sitoen ilmakehästä puustoon ja maahan hiiltä, jonka määrä vastaa noin puolta Suomen teollisuuden aiheuttamista vuotuisista hiilidioksidipäästöistä. Uusiutuvana, matalaenergisenä ja hiiltä pitkään sitovana raaka-aineena puun käyttöä rakentamisessa edistetään rakennussäädöksillä ja politiikkakeinoilla. Puulla on myös kasvava kysyntä uusiutuvan metsäenergian tuotannossa, ja uusissa biotalouden tuotteissa. Puuperäisen energian osuus on 20 %:a energian kokonaiskulutuksesta ja sen arvioidaan nousevan 30 %:iin vuonna 2020.

Metsäsektorin osuus on bruttokansantuotteesta 4 % prosenttia, mutta on alueellisesti korkeimmillaan yli 10 % Kaakkois- ja Itä-Suomessa sekä Kainuussa. Metsäsektorin työllistämä henkilömäärä on vakiintunut 3 %:n tasolle kaikista työllisistä. Taloustaantuma 2008–2009 aiheutti lähes 20 %:n vähentymisen massa- ja paperiteollisuuden tuotannossa ja metsäteollisuuden työpaikkojen vähentymisen.

Suomi toimii edelläkävijänä Euroopassa

Uutena näkökulmana Suomen metsien tilaa vertailtiin eurooppalaiseen kehitykseen. ”Suomessa metsien ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä on huolehdittu poikkeuksellisen hyvin” sanoo aluejohtaja, professori Jari Parviainen Metlasta, joka on toiminut Suomen metsät 2011 julkaisun ja myös Euroopan metsät 2011 julkaisun monimuotoisuusluvun vastuukirjoittajana.

Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta, tiukasti suojeltujen eli koskemattomiksi jätettyjen metsien osuus suojelusta sekä puuperäisen energian osuus energian kokonaiskulutuksesta ovat Suomessa Euroopan suurimmat. Suomessa myös metsätalouden painoarvo yhteiskunnassa on suuri ja ihmisten metsäsuhde heijastuu laajasti metsäkeskusteluihin ja metsäpolitiikan edistämiseen mm. kansallisen metsäohjelman ja muiden politiikkatoimien välityksellä.

Lisätietoja:

 • Aluejohtaja, professori Jari Parviainen Metsäntutkimuslaitos, p. 050 391 3010
 • Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 774 298
 • Julkaisut ja kuvat: aluetiedottaja Merja Lindroos, p. 050 391 3215, merja.lindroos @ metla.fi

Julkaisu:

State of Finland´s Forests 2011 (pdf, 23 MB) Authors: Jari Parviainen and Sinikka Västilä, Finnish Forest Research Institute, Publishers: Ministry on Agriculture and Forestry and Finnish Forest Research Institute. 99 p. 2011.

Suomen metsät 2011 (pdf, 22MB). Jari Parviainen ja Sinikka Västilä. Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäntutkimuslaitos. 96 s. 2011.

Tiivistelmät:

Englanninkielinen esite (pdf, 12 MB)

Suomenkielinen esite (pdf, 3.6 MB)

Keskeisimmät kuvat:

 1. Metsien osuus maa-alasta Euroopan eri valtioissa vuonna 2010. Lähde: State of Europe’s Forests 2011.
 2. Suomen metsien puuston tilavuuden kehitys metsämaalla 90 vuoden aikana (1921–2008). Lähde: Suomen metsät 2011.
 3. Puuston keskitilavuus hehtaarilla m3/ha (vasemmalla) ja puuston kokonaistilavuus miljoonaa m3 metsämaalla (oikealla) Euroopan eri valtioissa. Lähde: State of Europe’s Forests 2011.
 4. Metsien puuston kasvun ja poistuman välinen suhde viimeisten 60 vuoden aikana (1950–2009) Suomessa (lähde: Suomen metsät 2011) ja Euroopassa (lähteet: Kuusela (1994); Forest Resources in Europe 1950-1990; State of Europe’s Forest 2011).
 5. Teollisuuden hiilidioksidipäästöt ja metsien (puubiomassa ja maaperä) ilmakehästä sitoma hiilidioksidi Suomessa 20 vuoden (1990-2009) aikasarjana. Lähde: Suomen metsät 2011.
 6. Erilaisten uusiutuvien energialähteiden osuus uusiutuvan energian kokonaiskulutuksesta Suomessa 40 vuoden (1970-2009) aikasarjana. Lähde: Suomen metsät 2011.
 7. Suojeltujen metsien määrä Euroopan eri valtioissa jaoteltuna suojelun tiukkuutta kuvaaviin luokkiin vuonna 2010. Lähde: State of Europe’s Forests 2011.
 8. Muiden kuin metsien puutuotteiden osuus metsien kaikista tuotteista Suomessa vuonna 2010. Lähde: Suomen metsät 2011.
 9. Muiden kuin metsien puutuotteiden osuus metsien kaikista tuotteista Euroopassa vuonna 2010. Lähde: State of Europe’s Forests 2011.
 10. Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta (BKT) Suomessa vuonna 2010. Lähde: Suomen metsät 2011.
 11. Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta (BKT) Euroopassa vuonna 2010. Lähde: State of Europe’s Forests 2011.
 12. Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta (BKT) alueellisesti metsäkeskusalueilla Suomessa 2008. Lähde: Suomen metsät 2011.

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /SaMe | Copyright Metla | Palaute