Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 6.6.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metlan laskelmat osoittavat

Metsien hiilivarastot ovat kasvaneet Metsähallituksen mailla


Metsähallituksen metsien hiilivarasto on kasvanut 1990-luvun alusta lähtien. Puuston hiilivarasto on lisääntynyt sekä talousmetsissä että suojelualueilla. Suurinta lisäys on ollut Lapin talousmetsien männiköissä.


Metsillä ja uusiutuvien luonnonvarojen käytöllä on hyödyllisiä vaikutuksia ilmastoon. Metsät toimivat hiilinieluina ja -varastoina, ja niistä saatavalla puulla voidaan korvata uusiutumattomia raaka-aineita ja energiaa. Ilmastohyödyt ovat yksi valtion metsien ja Metsähallituksen toiminnan yhteiskunnalle tuottamista palveluista. Niiden toteutumista halutaan seurata ja kehittää.

Puuston biomassavarasto kasvaa, eli metsien puusto on hiilinielu silloin kun poistuma on kasvua alhaisempi. Puuston hiilivaraston kasvaminen osoittaakin, että Metsähallitus on käsitellyt metsiään kestävästi.

Lahopuuta on Metsähallituksen metsissä enemmän kuin yksityismailla, tämä koskee sekä talousmetsiä että suojelualueita. Lahopuumäärät olivat suojelualueilla suuremmat kuin talousmetsissä.

Metsähallituksen metsien kangasmaat ovat olleet hiilen nielu 1990-2005. Kangasmaiden maaperän hiilinielu on pienentynyt 2000-luvulla, syynä tähän on ollut 2000-luvun lämpimät vuodet – kangasmaiden hiilivaraston ylläpitäminen lämpötilan noustessa edellyttää että kasvillisuuden karikesyöte lisääntyy. Kuitenkin vuoden 2005 jälkeen maaperän hiilivaraston muutos on ollut lähellä nollaa tai maaperä on jopa ollut hiilen lähde, johtuen orgaanisen aineen hajoamiselle suotuisista sääolosuhteista. Kangasmaiden hiilivaraston muutos arvioitiin Yasso07 maaperämallin avulla.

Ojitettujen orgaanisten maiden maaperä on laskennan mukaan päästö, kuten Suomen kasvihuonekaasuinventaariossakin. Luonnontilaisten soiden maaperän oletettiin olevan tasapainossa, eli oletetaan että hiilivarasto ei muutu.

Metsähallituksen hallinnoimien metsien hiilitaseet -hankkeen tulosten laskenta perustui Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi -hankkeen menetelmiin. Laskennan aineistoina ja menetelminä käytettiin Valtakunnan Metsien Inventoinnin mittauksia 1970-luvulta alkaen, Ilmatieteen laitoksen tuottamaa päivittäistä säätietoa, hakkuu- ja poistumatilastoja, Metlassa kehitettyjä biomassamalleja ja Yasso07 maaperämallia.

Lisätietoja

  • Tutkija Aleksi Lehtonen, Metla, p. 050 391 2362, aleksi.lehtonen @ metla.fi
  • Johanna Leinonen, Metsähallitus, p. 040 730 9114 , johanna.leinonen @ metsa.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 21.06.2011 /KBym | Copyright Metla | Palaute