Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 30.5.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäsektorin suhdannetiedote 2011

Metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvussa

Maailmankaupan kasvu ja Suomen metsäteollisuuden keskeisten vientialueiden elpyminen lisäävät metsäteollisuuden vientiä ja tuotantoa vuonna 2011. Sahatavaran tuotanto kasvaa 5 ja paperin tuotanto 3 prosenttia. Myös metsäteollisuuden viennin keskihintojen ennustetaan nousevan viime vuoteen verrattuna. Eniten nousevat kartongin ja vanerin vientihinnat. Puumarkkinoilla teollisuuden puun kysynnän kasvu nostaa kantohintoja.

Korjausrakentamisen kasvu, asuntojen uudisrakentamisen viriäminen vientimarkkinoilla ja kuljetuksissa käytettävien puutuotteiden parantunut kysyntä lisäävät sahatavaran tuotantoa ja vientiä tänä vuonna. Euron heikentyminen Ruotsin kruunua ja Venäjän ruplaa vastaan parantaa sahateollisuuden viennin hintakilpailukykyä, mutta kohoavat puukustannukset rajoittavat kannattavuuden parantumista. Vanerin kysynnän kasvu Aasiassa ja sitä seurannut markkinahinnan nousu lisäävät Suomen vientiä ja tuotantoa viime vuodesta noin 7 prosenttia, minkä verran myös viennin keskihinnan ennakoidaan nousevan.

Massa- ja paperiteollisuudessa käyntiasteet pysyvät korkeina, mutta tuotannon ja viennin kasvut jäävät viime vuotta pienemmiksi, kun paperin kysynnän kasvu Euroopassa hidastuu. Pakkausteollisuuden kysynnän kasvu lisää kartongin tuotantoa ja vientiä 6 prosenttia. Sellun maailmanmarkkinahinta pysyy korkealla Kiinan kysynnän ansiosta.

Suomessa yksityismetsien markkinahakkuut hieman laskevat viime vuodesta. Yhtiöiden ja Metsähallituksen metsien hakkuiden hieman kasvaessa markkinahakkuut pysyvät 52 miljoonassa kuutiometrissä viime vuoden tapaan. Raakapuun tuonti kasvaa pari prosenttia. Tukkien kysynnän kasvu nostaa havutukkien kantohintoja 7 prosenttia ja koivutukin kantohintaa 11 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kuitupuun kotimaiset kantohinnat nousevat 6–8 prosenttia.

Metsäsektorin vuoden 2012 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /SaMe | Copyright Metla | Palaute