Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 8.4.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Pohjois-Afrikka ja Japani tärkeitä sahatavaran vientialueita – näkymissä epävarmuutta

Markkinakatsaus: Puutuoteteollisuus

Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän levottomuudet sekä Japanin maanjäristys seuraustuhoineen ovat nopeasti muuttaneet Suomen sahatavaran vientiedellytyksiä. Lähes kolmannes Suomen sahatavaran kokonaisviennistä suuntautui viime vuonna Pohjois-Afrikkaan ja 12 prosenttia Japaniin. Pohjois-Afrikan levottomuudet heijastuvat lyhyellä aikavälillä negatiivisesti erityisesti mäntysahatavaran vientiin. Japanin jälleenrakennuksen käynnistyminen vienee kuukausia, mutta tämän jälkeen sekä kuusi- että mäntysahatavaran vienti maahan kasvanee ripeästi.

Suomen sahatavaran toimitusmäärät (1000m3) Afrikkaan (sis. Algeria, Egypti, Etelä-Afrikka, Marokko ja Tunisia) ja Japaniin 199-2010 (lähteet: Tullihallitus ja Metla).

Suomen sahatavaran kokonaisvienti kasvoi vuonna 2010 edellisvuodesta 11 prosenttia ostajien täydentäessä varastojaan ja rakentamisen elpyessä keskeisillä vientimarkkinoilla.

Euroopassa rakentamisen elpymisessä on ollut merkittäviä alueellisia eroja, mikä on heijastunut sahatavaran kysyntään. Rakentamisen elpymistä uhkaa nyt myös korkojen nousu. Epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta Suomen sahatavaran tuotanto- ja vientinäkymät ovat loppuvuoden 2011 osalta kuitenkin positiiviset.

2000-luvulla Eurooppaan, ja erityisesti Keski-Eurooppaan suuntautuvat vientimäärät ovat alentuneet jatkuvasti. Lähes kolmannes Suomen sahatavaran kokonaisviennistä suuntautui viime vuonna Pohjois-Afrikkaan ja 12 prosenttia Japaniin. Pohjois-Afrikan merkitystä kuvaa se, että 2010 Suomen sahatavaran viennin suurin yksittäinen kohdemaa oli Egypti. Egyptiin suuntautunut runsaan 760 000 kuutiometrin sahatavaran vienti koostui lähes yksinomaan mäntysahatavarasta. Pohjois-Afrikan maista myös Algeria ja Marokko ovat merkittäviä mäntysahatavaran viennin kohdemaita.

Japanin jälleenrakennus kasvattaa vientimahdollisuuksia

Aasian maista Japani on perinteisesti ollut Suomen sahateollisuuden tärkein kauppakumppani. Maan talouskehitys on kuitenkin ollut pitkään hidasta ja sahatavaran kysyntä on laskenut. Japanin maanjäristyksen jälkeinen jälleenrakentaminen päässee täyteen vauhtiin vasta kesän jälkeen ja ensi vuoden aikana. On ilmeistä, että rakennustoiminta johtaa mittavaan sahatavaran tuonnin kasvuun.

Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä alkuvuonna 2011 puhjenneet levottomuudet sekä Japanin maanjäristys seuraustuhoineen ovat yhdessä yleisen markkinakehityksen ohessa kasvattaneet epävarmuutta suomalaisten metsäteollisuustuotteiden vientinäkymistä. Lähitulevaisuudessa sekä Pohjois-Afrikan että Japanin tilanteiden kehittymisellä on huomattavia vaikutuksia suomalaisen sahateollisuuden tuotteiden vientikysyntään ja -hintaan.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /SaMe | Copyright Metla | Palaute