Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 5.4.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsänomistajat toistensa opastajina

– Tuoko metsänomistajien vertaisoppiminen vaikuttavuutta metsäneuvontaan?

Toisilta metsänomistajilta oppiminen voi olla metsänomistajalle innostava ja myös kustannustehokas tapa saada apua omaa metsää koskevaan päätöksentekoon. ”Metsänomistajien vertaisverkostotoimintaa kannattaa vahvistaa, sillä se helpottaa myös metsänomistajia neuvovien organisaatioiden kuten metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten työtä,” todettiin Kuusamossa 3.-5.4. järjestetyssä kansainvälisessä symposiumissa.

Metsänomistajien "epävirallisia" verkostoja on jo runsaasti eri maissa. Hyviä Suomeen siirrettävissä olevia toimintamalleja ovat esimerkiksi Ruotsin opintopiirit ja Yhdysvaltojen ns. naapuriyhteistoiminta. Suurimpana ongelmakohtana metsänomistajien välisessä vertaisoppimisessa nähdään väärän tiedon leviäminen.

Toiselta metsänomistajalta saatu kokemusperäinen tieto ja asiantuntijan neuvo tukevat toisiaan

Toisten metsänomistajien hyvät kokemukset kannustavat kokeilemaan ja ottamaan käyttöön uusia metsänhoitomenetelmiä ja palveluja. Tämä on nähty laikkumätästyksen, energiapuuharvennusten ja vapaaehtoisten suojelusopimusten yleistyessä.

Metsänomistajia kiehtoo toisen metsänomistajan kokemus, koska siihen on helppo samaistua. Toiselta metsänomistajalta saatu kokemusperäinen tieto ei kuitenkaan varsinaisesti kilpaile ammattilaisen antaman asiantuntijaneuvon kanssa – tiedonlajit ovat erilaisia ja metsänomistaja tarvitsee niitä molempia.

Osa metsäammattilaisista pitää pienryhmäkeskusteluja ja -retkeilyjä hyvänä neuvontakeinona. Osa kuitenkin suhtautuu vertaisoppimiseen varauksellisesti: on tärkeää valita käyttöön parhaat ja toimivat toteutustavat.

Kuusamon symposiumissa vaihdettiin kokemuksia ja pohjustettiin tulevaa tiekarttaraporttia

Vertaisoppimisen kehittämisen mahdollisuuksia ja sudenkuoppia ollaan parhaillaan kokoamassa kesällä 2011 julkaistavaan tiekarttaraporttiin. Sen pohjaksi on tehty vertailevaa tutkimusta kokemuksista ja toimintamalleista Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja USA:ssa. Suomen osatutkimukseen kuuluneista kysely- ja ryhmähaastattelututkimuksista on vastannut Metsäntutkimuslaitos (Metla). Lisäksi työhön ovat Suomesta osallistuneet Helsingin yliopisto ja hankekoordinaattorina Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Kuusamossa järjestetyn symposiumin osallistujat esittelivät eri maiden kokemuksia metsänomistajien vertaisoppimisesta. Tapahtuman pääpuhujina olivat Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtaja Ritva Toivonen, professori Nadarajah Sriskandarajah Ruotsin maatalousyliopistosta SLU:sta sekä professori David B. Kittredge Massachusettsin yliopistosta USA:sta. "Suomi on maailman johtava metsämaa", Kittredge totesi. "Tässä symposiumissa esitellyt metsänomistajaverkostot eri puolelta maailmaa osoittavat, että perhemetsänomistajat ovat avainasemassa metsien hyvinvoinnin varmistamisessa.”

Lisätietoja:

  • Professori Mikko Kurttila, p. 050 391 3262, mikko.kurttila @ metla.fi
  • Vanhempi tutkija Teppo Hujala, p. 040 801 5408, teppo.hujala @ metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute