Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 1.4.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metla selvittää ilmastonmuutoksen ja kuivuuden vaikutuksia hiilinieluun ja metsätuhoihin


Ilmastonmuutos vaikuttaa vuotuiseen kokonaissadantaan, sateiden ajoittumiseen ja siten metsien kokemaan kuivuuteen eri tavoin eri alueilla Suomea. Kuivuus hidastaa metsien kasvua ja lisää metsätuhoriskejä. Metla arvioi kuinka hiilinielu ja metsätuhoalttius muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä.

Metlassa käynnistynyt EU Life+ -rahoitteinen Climforisk-hanke (2011–2014) kokoaa yhteen useita Suomen metsiin liittyviä tietolähteitä. Hankkeessa kartoitetaan alueet, jotka ovat kuivuuden vaikutuksille herkimpiä. Arviot ja ennusteet kuivuudesta liitetään tietoihin metsätuhoista.

Puustosta ja maaperästä kerätty tieto yhdistetään satelliittikuviin ja säätietoihin. Kootun tiedon ja ekologisten mallien avulla laaditaan ennusteita metsien kasvusta, hiilinieluista ja vesitaseesta.

Hanke tuottaa entistä tarkempaa tietoa viranomaisille, metsäammattilaisille ja kansalaisille kuivuuden ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta metsiin. Hanke tulee julkaisemaan karttamuotoisia ennusteita Suomen metsien hiilinieluista ja metsätuhoalttiuteen vaikuttavista muuttujista Internetissä.

Hankkeessa on Metlan lisäksi mukana Helsingin yliopisto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 21.06.2011 /KBym | Copyright Metla | Palaute