Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 24.3.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Tuhkalannoituksen käyttöä voisi lisätä

Suomen lämpö- ja teollisuuslaitoksissa syntyy vuosittain arviolta 600 000 tonnia puu-, turve- ja sekatuhkaa, josta on muodostumassa merkittävä kaatopaikkoja kuormittava jäte. Suomi on sitoutunut EU:n vuonna 2009 hyväksymän direktiivin mukaan nostamaan uusiutuvan energian osuuden kokonaisenergiasta 28,5 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Kasvua haetaan biopolttoaineista ja niiden käytön lisääntyessä syntyy tuhkaa yhä enemmän.

Metlan, Oulun Energian ja Oulun kauppakamarin järjestämässä seminaarissa 24.3. esiteltiin bioenergian tulevaisuuden näkymiä ja tuhkan käyttömahdollisuuksia lannoitteena sekä käyttöön vaikuttavia teknisiä ja lainsäädännöllisiä haasteita.

Puu- ja turvetuhkan käyttömahdollisuudet

Puu- ja turvetuhka sisältää kasveille tärkeitä mineraaliravinteita, joten tuhkan kierrättäminen metsään on ekologisesti ja taloudellisesti mielekästä. Metla ja Vapo Oy ovat tutkineet puu-, turve- ja sekatuhkan käyttökelpoisuutta turvetuotannosta vapautuneiden suopohjien lannoitteena. Tulokset osoittivat, että tuhkalannoitteet moninkertaistivat kasvillisuuden peittävyyden, lisäsivät lajiston määrää ja nopeuttivat merkittävästi puun taimien alkukehitystä myös perinteisesti käytettyyn fosfori-kali (PK) -lannoitukseen verrattuna.

Tuhkalannoitetuille alueille syntyi nopeasti laajoja sammalkasvustoja, jotka peittivät ja samalla sitoivat paljaan turvemaan pinnan. Nopeasti syntyvällä kasvillisuudella on suuri merkitys myös tuhkan sisältämien raskasmetallien ja ravinteiden sitomisessa. Lisäksi aluskasvillisuus toimi metsityksen alkuvaiheessa jopa puuntaimia merkittävämpänä hiilensitojana. Lannoittamaton alue on edelleen 14 vuotta turpeennoston päättymisen jälkeen lähes kasviton.

Tuhkan rakeistuksella parannetaan tuhkan käytettävyyttä lannoitteena. Metlassa on käynnistetty kehittämishanke, jossa selvitetään alueellisen tuhkan rakeistuslaitoksen toimintaedellytykset ja tutkitaan syntyvän tuhkan laatu sekä tuhkan metsälannoitekäyttöön tarvittavat tuotteistamismenetelmät. Hankkeen avulla siirretään tutkimustuloksia käytännön toimijoille ja helpotetaan tuhkaa käyttävän yritystoiminnan syntymistä.

Tuhkan hyötykäyttöä edistetään lainsäädännön ja tekniikan avulla

Suomalaisessa energiatuotannossa käytetään laajalti leijukerrospolttoa. Turve ja muut biopolttoaineet soveltuvat hyvin polttoaineiksi, samoin maatalous-, teollisuus- ja yhdyskuntajätteet seostettuna tavanomaisten polttoaineiden kanssa.

Leijukerrospolton eräs suurimmista ongelmista on polttoainetuhkan aiheuttama petipartikkeleiden yhteenliimautuminen ja siitä seuraava mahdollinen toimintahäiriö, joka voi aiheuttaa mittavia taloudellisia menetyksiä koko energiantuotantoketjulle. Siksi on tärkeää pystyä ennakoimaan tuhkan käyttäytyminen leijupetissä jo ennen polttoa.

Tuhkan käyttöä lannoitteena säätelee lannoitevalmistelaki 539/2006. Elintarviketurvallisuusvirasto tutki yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa voimalaitostuhkien laatua vuosina 2007–2009. Tulosten perusteella tuhkan käyttöä rajoittavat useimmiten arseeni- ja kadmiumpitoisuudet. Tuhkan laatuvaatimuksiin vaikuttavaa asetusta uudistetaan parhaillaan ja muutoksia on todennäköisesti tulossa sekä ravinteiden että haitallisten aineiden pitoisuuksiin.

Seminaarin luennoitsijoina toimivat tutkija Noora Huotari ja projektipäällikkö Eija-Riitta Hämäläinen Metlasta, professori Dan Asplund Benet Oy:stä, professori Risto Laitinen Oulun yliopistosta ja ylitarkastaja Olli Venelampi Evirasta. Valtioneuvoston tervehdyksen tilaisuuteen toi hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute