Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 10.3.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

MMM ja Metla:

Hyönteistuhot uhkaavat myrskyjen vaurioittamissa metsissä

Kesän 2010 myrskyissä tuhoutui Metlan tekemien Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) lisämittausten mukaan kaikkiaan 8,1 miljoonaa kuutiometriä puuta erityisesti Etelä-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan sekä Pohjois-Savon alueella. Suuri tuulenkaatojen määrä voi johtaa tuhohyönteisten runsastumiseen ja tuhojen leviämiseen ympärillä kasvaviin metsiin. Suurin uhka kuuselle ovat kirjanpainajat, jotka ehtivät viime kesän lämmössä tehdä toisen sukupolven saman vuoden aikana. Tämä on raportoitu ensimmäistä kertaa Suomessa, ja kirjanpainajasta voi toisen sukupolven myötä tulla huomattavasti nykyistä vaarallisempi tuholainen.

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa muistuttaa, että vahingoittuneet puut tulee metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain mukaan poistaa metsistä. Vahingoittuneet männyt tulee poistaa Etelä- ja Keski-Suomessa viimeistään 1. heinäkuuta ja kuuset viimeistään 1.elokuuta. Puiden poistamisesta on vastuussa puiden omistaja. Metsäkeskukset valvovat lain noudattamista.

Myrskypuiden korjuu lähti käyntiin melko ripeästi viime kesänä. Korjuu on kuitenkin keskeytynyt suuren lumimäärän vuoksi. Puunkorjuuseen päästään uudestaan vasta keväällä, jolloin tuhoalueille tulisi kohdistaa riittävästi korjuukalustoa, jotta puut saadaan kuljetettua pois metsistä ennen hyönteisten aikuistumista.

Metsiin pyritään jättämään yhä enemmän tuulenkaatoja monimuotoisuuden lisäämiseksi. Suuret tuulenkaatomäärät voivat aiheuttaa vahinkoa ympäröivälle puustolle, jos tärkeimpien metsätuholaisten kantojen kehitystä ei oteta huomioon. Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä on seurata tärkeimpien metsätuholaisten kannanvaihtelua.

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistamassa metsän hyönteis- ja sienituhojen torjuntaa koskevaa lainsäädäntöä tämän vuoden aikana. Tätä työtä varten on perustettu metsätuholakityöryhmä, jonka tehtävänä on pohtia muun muassa sitä, miten energiapuun korjuu ja hyönteisten parveilun aikaistuminen otetaan lainsäädännössä huomioon.

Lisätietoja:

  • ylitarkastaja Sanna Paanukoski, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 771 4 113, sanna.paanukoski @ mmm.fi
  • tutkija Antti Pouttu, Metsäntutkimuslaitos, p. 050 391 2576, antti.pouttu @ metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 21.06.2011 /KBym | Copyright Metla | Palaute