Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 21.2.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Ennakkotieto: Metsätalouden tulos parani selvästi vuonna 2010

Vuonna 2010 metsätalous toipui edellisen vuoden syvästä taantumasta, mutta pidemmän ajanjakson keskiarvoihin verrattuna tulos jäi vaatimattomaksi. Ennakkotietojen mukaan bruttokantorahatulot nousivat 1,72 miljardiin euroon ja yksityismetsätalouden liiketulos 85 euroon hehtaarilta.

Bruttokantorahatulot nousivat edellisvuodesta tukkuhintaindeksillä mitaten reaalisesti yli 30 prosenttia, mutta kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvosta jäätiin silti yli 10 prosenttia. Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot olivat 1,39 miljardia euroa (+35 %) ja metsäteollisuuden ja Metsähallituksen yhteensä 0,33 miljardia euroa (+25 %). Bruttokantorahatuloja nostivat havutukkien sekä mänty- ja koivukuitupuun kantohintojen nousu ja hakkuiden lisääntyminen 10 miljoonalla kuutiometrillä 52 miljoonaan kuutiometriin. Yksityismetsissä hakkuut lisääntyivät 26 prosenttia.

Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos nousi ennakkotietojen mukaan 85 euroon hehtaarilta. Nousua edellisvuoden pohjalukemista oli yli 30 euroa, mutta kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvosta jäätiin reaalisesti elinkustannusindeksillä mitaten lähes 20 prosenttia. Länsi-Suomessa liiketulos oli 105 (+58 %), Itä-Suomessa 118 (+56 %) ja Pohjois-Suomessa 34 (+67 %) euroa hehtaarilta. Länsi- ja Itä-Suomessa tulos oli noin 20 prosenttia ja Pohjois-Suomessa 15 prosenttia alle kymmenen vuoden keskiarvon. Kantohintojen nousu nosti yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuoton lähes 20 prosenttiin.

Bruttokantorahatulojen ja yksityismetsätalouden liiketuloksen metsäkeskusalueittaiset ennakkotiedot julkaistaan Metinfossa.

Lisätietoja:

  • Tutkija Esa Uotila, p. 050 391 2214, esa.uotila @ metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 05.07.2013 /KBym | Copyright Metla | Palaute