Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 28.1.2011 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Miten vastaamme maailman metsiin vaikuttaviin muutostekijöihin?

Tärkeimmät maailman metsiin ja metsäsektoriin vaikuttavat muutostekijät liittyvät ilmaston muutokseen, väestön kasvuun, kaupungistumiseen sekä arvojen ja kulutustottumusten muutokseen ja teknologian kehitykseen. Tuore julkaisu Policy brief: Making forests work for people and nature – Responding to global drivers of change esittää suosituksia, jotka tähtäävät metsiin perustuvien tuotteiden ja palveluiden saatavuuden edistämiseen ja turvaamiseen myös tulevaisuudessa.

Policy briefin suositukset liittyvät muun muassa maankäytön suunnitteluun, instituutioiden välisen yhteistyön kehittämiseen, politiikan kehittämiseen, eri sidosryhmien osallistumiseen, metsätaloudelle suotuisan toimintaympäristön luomiseen, kestävän metsänhoidon vahvistamiseen, tutkimukseen ja koulutukseen.

Metsien häviäminen ja vajaatuottoisten metsien lisääntyminen uhkaavat metsistä saatavien tuotteiden ja palvelujen saatavuutta samanaikaisesti kuin niiden kysyntä maailmanlaajuisesti kasvaa. Metsillä on tärkeä rooli muun muassa hiilen sidonnassa, veden ja ravinteiden kiertokulussa ja monimuotoisuuden ylläpitäjänä sekä kaupungistuvan väestön virkistysympäristönä.

Metsään perustuvien tuotteiden ja ympäristöpalvelujen markkinoiden ja niihin liittyvien investointien globalisoituminen vaikuttavat tuotantoon ja tuotannon sijoittumiseen. Usein metsäsektorin ulkopuolelta tulevat muutostekijät, kuten lisääntyvä maatalousmaan tarve monissa kehitysmaissa tai energia- ja ympäristöpolitiikka, vaikuttavat metsiin enemmän kuin metsäsektorin puitteissa tehtävät päätökset.

Julkaisut

Metlan koordinoima Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö -hanke julkaisi (IUFRO WFSE) elokuussa 2010 kirjan, jossa on analysoitu metsiin ja metsäsektoriin globaalisti vaikuttavia muutostekijöitä, niiden mukanaan tuomia uusia haasteita ja kuinka voimme vastata niihin:

  • Forests and Society – Responding to Global Drivers of Change

Kirjan keskeisimpien tulosten, johtopäätösten ja suositusten pohjalta on laadittu tiivis, päätöksentekijöille suunnattu kooste:

  • Policy brief: Making forests work for people and nature – Responding to global drivers of change 33s.

Molemmat julkaisut ovat ladattavissa osoitteessa: http://www.iufro.org/science/special/wfse/

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 

Lisätietoja ja painettujen julkaisujen tilaukset:

  • Tutkija, IUFRO WFSE koordinaattori Gerardo Mery, p. 050 391 2153, gerardo.mery @ metla.fi
  • MMT, tutkija Pia Katila, p. 040 801 5331, pia.katila @ metla.fi

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.01.2011 /KBym | Copyright Metla | Palaute