Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 22.12.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Tutkimusasemien verkostoitumiseen tähtäävä EU-hanke käynnistynyt Kilpisjärvellä ja Kolarissa

1.9.2010 käynnistyi Enontekiön Kilpisjärvellä sekä Kolarissa kolmivuotinen EU-rahoitteinen hanke (Kilpisjärvi LTSER), joka tähtää Lapin tutkimusasemien verkostoitumisen edistämiseen. Hankkeen osapuolina ovat Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologinen asema ja Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin toimipaikka.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Länsi-Lapin alueella kerättyjen ympäristöalan pitkäaikaisten havaintoaineistojen saattaminen julkisesti käytettäväksi ja hankkeen osapuolten kansainvälisen verkostoitumisen edistäminen. Havaintoaineistoista monet ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia ja tunnettuja niiden pitkäkestoisuuden ja kattavuuden takia.

Lapin suurtunturialueet ovat aina houkutelleet matkailijoiden lisäksi myös tutkijoita. Tunturi-Lapin luonto, sen lajisto sekä luonnonilmiöt ovat olleet vetovoimatekijöinä niin biologeille, metsätieteilijöille kuin muidenkin alojen luonnontutkijoille. Pitkien tutkimusperinteiden johdosta alueelta on kerätty erilaisia tutkimusaineistoja jopa 1940-luvulta lähtien. Pisimpään jatkuneet, säännöllisesti kerätyt pitkä-aikaisaineistot on kerätty nimenomaan tunturialueilta.

Pitkäaikaisaineistot ovat hankeosapuolten, Kilpisjärven biologisen aseman ja Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin toimipaikan, tutkimuksen selkäranka. Monet uudemmat tutkimushankkeet ovat nivoutuneet osaksi pitkäaikaisseurantoja, ja toisaalta pitkään jatkuneet seurantatutkimukset ovat houkutelleet kotimaisia ja ulkomaisia tutkijoita asemille. Pitkäaikaisia seuranta-aineistoja on olemassa mm. piennisäkkäiden kannanvaihteluista, mustikka- ja koivusiemensadosta, metsänrajan seurannasta sekä lintujen pesimäbiologiasta. Näitä seurantoja jatketaan edelleen.

Resurssien puutteesta johtuen monet hankealueella kerätyt pitkäaikaisaineistot ovat tällä hetkellä hajallaan muistivihkoissa ja tiedostoissa, eivätkä siten suoraan tutkijoiden käytettävissä. Hankkeelle saatu EU-rahoitus mahdollistaa näiden ainutlaatuisten tutkimusaineistojen pelastamisen. Hankkeen aikana tutkimusaineistot kerätään yhteen, digitoidaan ja järjestetään siihen muotoon, että ne ovat tutkijoiden käytettävissä.

Hankeosapuolet kuuluvat LTSER-tutkimusverkostoon, jonka avulla aineistoille saadaan maailmanlaajuinen näkyvyys. LTSER-verkoston tavoitteena on maailma, jossa tiede voi ehkäistä ja ratkaista ympäristö- ja sosio-ekologisia ongelmia. Hankeosapuolten hallinnoimat pitkäaikaiset seuranta-aineistot tukevat erinomaisesti näitä tavoitteita. Ilman pitkään kestäneitä seurantatutkimuksia mahdollisia muutoksia ympäristössä ei pystytä havaitsemaan eikä mahdollisia haitallisia muutoksia ehkäisemään.

Tutkimusaineistojen pelastamisen lisäksi hankkeen tuloksista tuotetaan mm. kiertävä näyttely luontokeskuksiin, opetus- ja tietopaketti sekä järjestetään kansainvälinen workshop ja ympäristömuutosaiheinen valokuvauskilpailu.

Hankkeen rahoittaa EU:n aluekehitysrahasto / Lapin Ely-keskus.

Kuva-aineisto lehdistön käytettävissä osoitteessa: www.helsinki.fi/kilpis/tutkimus/ltser.htm. Kuvan ottaja on mainittava julkaistaessa.

Hankkeen virallinen nimi: Ympäristöalan pitkäaikaisaineistot Lapin tutkimusasemien verkostoitumisen kilpailutekijänä (Kilpisjärvi LTSER)

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Tuomas Heikkilä, p. 040 153 4820 ja johtaja Antero Järvinen (hanke yleensä sekä Kilpisjärven biologisen aseman osuus)
  • Tutkija Mikko Jokinen, p. 050 391 3525 (Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin toimipaikan osuus)
  • Kilpisjärvi LTSER (hanke)
  • Metla Kolari

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 31.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute