Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 21.12.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Asta, Veera, Lahja ja Sylvi tekivät pahaa jälkeä:

Metsien myrskytuhot yli 8 miljoonaa kuutiometriä

Heinä- ja elokuun vaihteen Asta-, Veera-, Lahja- ja Sylvi -myrskyissä tuhoutui puustoa kaikkiaan 8,1 miljoonaa kuutiometriä. Tuhoutuneen puuston määrä on huomattavasti ennakkoarvioita suurempi. Määrä vastaa noin 15 prosenttia Suomen vuotuisista hakkuista. Myrskyissä tuhoutuneet puut tulisi korjata pois maastosta mahdollisimman pian, sillä keväällä parveilevat hyönteiset iskeytyvät kaatuneisiin runkoihin.

Tuoreet tulokset ilmenevät Metsäntutkimuslaitoksen Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) lisämittauksista, jotka tehtiin syksyn 2010 aikana.

”Käytännön toimijoiden alustavat arviot tuhoista olivat 1–2 miljoonaa kuutiometriä, mutta tarkentuivat nopeasti noin viideksi miljoonaksi kuutiometriksi. VMI:n mittaus osoittaa tuhopuuston määrän selkeästi ennakkoarvioita suuremmaksi”, toteaa VMI:n johtaja, erikoistutkija Kari T. Korhonen Metlasta.

Tuhoutuneesta puustosta kaksi miljoonaa kuutiometriä on lievinä tai lievähköinä tuhoina eli yksittäisinä tuhopuina metsissä. Vakavimmin tuhoutuneissa metsissä tuhopuustoa on runsaat kuusi miljoonaa kuutiometriä. Syksyn mittauksiin mennessä tuhoutuneesta puustosta oli ennätetty korjata noin puolet. Hyönteistuhojen uhkan ja puutavaran pilaantumisen vuoksi puun korjuuta tulisi jatkaa laajimmilla vaurioalueilla.

Tuhoutuneen puuston korjuulle on vielä aikaa

Ensi keväänä parveilevat hyönteiset iskeytyvät kaatuneisiin runkoihin. Ytimennävertäjä-hyönteiset iskeytyvät mäntyyn ja kirjanpainajat kuuseen pilaten puuainesta. ” Myrskytuhoalueilla vahingoittuneet männyt on metsätuholain mukaan korjattava pois metsästä 1. heinäkuuta mennessä ja kuuset 1. elokuuta mennessä”, muistuttaa Metlan tutkija Heli Viiri. Yksittäisiä runkoja ei kannata korjata.

Maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Sanna Paanukoski on tyytyväinen myrskytuhopuiden korjuiden etenemiseen, mutta haluaa kehittää seurantaa vastaavissa tilanteissa. ”Koska myrskyissä tuhoutunut puumäärä on Metlan mittausten mukaan selvästi ennakkoarvioita suurempi, on tarpeen kehittää sellainen menetelmä, jolla saadaan jatkossa nopeammin ja tarkemmin selville myrskytuhon todellinen laajuus”, Paanukoski toteaa.

VMI:n mittauksilla tarkkoihin tuloksiin

Viime kesän myrskytuhojen puumäärän ennakkoarviot olivat huomattavasti osuvammat kuin vuoden 2001 Pyry- ja Janika-tuhojen jälkeen. Tuolloin ennakkoarvioiksi esitettiin 2–3 miljoonaa kuutiometriä, kun myöhemmät Metlan mittaukset osoittivat tuhopuuston määräksi 7,3 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 2010 kesän tuho oli tuhoutuneen puumäärän osalta Pyry- ja Janika-tuhojen veroinen, mutta kohdistui nyt huomattavasti pienemmälle alueelle.

Metsäntutkimuslaitos mittasi myrskytuhojen jälkeen 449 kappaletta koealoja, jotka oli perustettu valtakunnan metsien inventoinnin yhteydessä vuosina 2008 ja 2009. Koealoilta laskettiin tuhossa kaatuneet tai vaurioituneet puut. Lisämittaukset tehtiin Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueilla lokakuun puolivälin ja marraskuun puolivälin välisenä aikana.

Lisätietoja:

    Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 31.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute