Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Kutsu tiedotusvälineille 22.11.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Uudistuva ja monipuolistuva metsäsuunnittelu

- Seminaari 26.11. klo 9-11 Helsingissä Metsäpäivillä

Paikka: Helsingin Messukeskus, Sali 203

Metsien käytön monipuolistuminen ja metsänomistajarakenteen muutokset asettavat uusia vaatimuksia metsäsuunnittelulle. Avainasemaan nousevat myös metsänomistajille tarjottavat uudet palvelut.

Yksityismetsänomistajille suunnattuja metsäsuunnittelupalveluja kehitetään yhä voimakkaammin kohti operatiivista toimenpiteiden suunnittelua. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tekemien kyselytutkimusten perusteella on muotoiltu erilaisia palveluaihioita, kuten metsäomaisuuden vuosihuolto- ja metsänhoitotoimien ajoituspalvelu. Tämänkaltaiset palvelumuodot pystyvät tuotteistettuina vastaamaan hyvin metsänomistajien päätöstuen tarpeisiin.

Yhteismetsien määrä kasvaa. Yhteismetsiä on muodostettu suhteellisen suurista tilakokonaisuuksista, jotka ovat yleensä hyvin hoidettuja. Metlan tutkimuksen mukaan yhteismetsät tuovat työtilaisuuksia myös metsäpalvelujen ja metsäsuunnittelupalvelujen tuottajille. Yhteismetsien perustajat ovat keskimääräistä valistuneempia metsäasioissa ja käyttävät metsiään aktiivisesti, lisäksi metsäsuunnitelma on yhteismetsissä pakollinen.

Metsänomistajat saavat lähitulevaisuudessa metsäkeskuksilta yhä parempaa palvelua. Metsävaratiedoista tuotetaan jatkossa kaikille metsänomistajille Metsään.fi -tiedote – heti kun metsätilan tiedot on inventoitu. Lisäksi vuoden 2012 aikana otetaan vaiheittain käyttöön sähköinen Metsään.fi -asiointipalvelu. Myös inventoinnin tiedonkeruutavat uudistuvat. Laserkeilausta käytetään yhä enemmän, ja kokemukset siitä ovat olleet hyviä.

Uudistuva ja monipuolistuva metsäsuunnittelu -seminaari on paitsi monipuolinen ajankohtaiskatsaus metsäsuunnittelututkimukseen, myös Metlan nelivuotisen Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelman (MSU) loppuseminaari.

Tervetuloa!

Seminaariesitykset:

>Metsän arvonmääritys Maanmittauslaitoksessa (pdf), tekniikan tohtori Markku Airaksinen, Maanmittauslaitos
>Keilaininformaatiosta kohti toimenpide-ehdotuksia uudessa metsävaratietojärjestelmässä (pdf), suunnittelupäällikkö Markku Mehtätalo, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa
>Yleistyvät yhteismetsä metsien käytö kannalta (pdf), vanhempi tutkija Harri Hänninen, Metsäntutkimuslaitos
>Metsävaratiedot metsänomistajan käytössä ja Metsään.fi-palvelu (pdf), neuvonnan asiantuntija Suvi Karjula, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
> Metsänomistajien päätöksenteko ja suunnittelupalvelutarpeet (pdf), professori Mikko Kurttila, Metsäntutkmuslaitos

Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 31.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute