Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 6.10.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsien monikäyttö taloudelliseen puntariin

Oulun yliopistolle, Metsäntutkimuslaitokselle ja Metsähallitukselle yhteisprofessuuri

Metsien monikäytön taloudellinen merkitys on noussut viime aikoina entistä laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus vastaavat haasteeseen perustamalla yhteisen professuurin, jonka erityisenä tavoitteena on selvittää metsien käyttötapojen taloudellista arvoa ja monikäytön kustannustehokkuutta. Tehtävään on valittu KTT Artti Juutinen.

Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus ovat allekirjoittaneet 5.10.2010 sopimuksen yhteisestä viisivuotisesta professuurista, jonka tehtävänä on pohjoisten metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamista palveleva taloustieteellinen tutkimus. Uuden professuurin tutkimuksen ja koulutuksen päälinjat ovat seuraavat:

  • Pohjois-Suomen metsien käyttömahdollisuudet sekä niiden huomiointi luonnonvarojen käytön suunnittelussa mukaan lukien aineettomat arvot sekä metsämaiseman markkina- ja virkistysarvo.
  • Pohjois-Suomen metsien monikäytön aluetaloudellinen ja kansantaloudellinen merkitys
  • Yhteiskunnallisten kustannusten ja hyötyjen arviointi

Viisivuotinen yhteisprofessuuri liittyy Euroopan sosiaalirahaston ja Oulun kaupungin osarahoittamaan kehittämishankkeeseen, jolla vahvistetaan ympäristötalouden osaamista Pohjois-Suomessa. Laajaan hankekokonaisuuteen liittyy kaikkiaan kolme uutta yhteisprofessuuria Oulun yliopiston ja tutkimuslaitosten välillä ympäristötalouden eri aihealueilta. Oulun yliopistossa keskeiset toimijat ovat Thule-instituutti ja taloustieteiden tiedekunta.

Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen korostaa, että yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa on merkittävä osa yliopiston strategiaa. Hanke tukee Oulun yliopiston ja ympäristöalan toimijoiden NorNet-tutkimusverkostoa ja sen avulla saadaan taloudellista tutkimustietoa tulevaisuuden ja alueen kannalta tärkeälle alalle. Kolmen tahon yhteisprofessuuri on aihealueeltaan ainutlaatuinen. Professorin työtehtävä tulee olemaan haastava, ja se jatkaa laajalti arvostettua ja pitkän perinteen omaavaa suomalaista metsien monikäytön tutkimusta.

Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja Hannu Raitio kertoo, että laitoksen tavoitteena on lisätä yhteisprofessuurin tutkimusten kautta tietoutta metsien hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä ymmärtää kehitystrendejä ja metsien monikäytön tulevaisuuden muutoksia taloudellisesta näkökulmasta. Hankkeen avulla tunnistetaan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla voidaan edistää eri käyttömuotojen yhteensovittamista.

"Metsähallituksen keskeisin tehtävä liittyy valtion maa- ja vesialueiden käytön yhteensovittamiseen niin, että yhteiskunta saa niistä parhaan mahdollisen hyödyn. Odotamme professuurilta erityisesti tutkimustietoa metsätalouden ja metsien muiden käyttömuotojen yhteensovittamiseen käytetyistä panostuksista ja näin saavutetuista hyödyistä. Tutkimukseen perustuvaa tietoa tarvitaan tukemaan, paitsi Metsähallituksen omaa, myös poliittista valtion maita koskevaa päätöksentekoa", Metsähallituksen kehitysjohtaja Tapio Pouta korostaa.

Lisätietoja:

  • Professori Artti Juutinen, Oulun yliopisto/Metsäntutkimuslaitos/Metsähallitus, p. 040 8655 204
  • Professori Kari Laine, Oulun yliopisto, Thule-instituutti, p. 040 5583 006
  • Aluejohtaja Martti Varmola, Metsäntutkimuslaitos, p. 050 391 4410
  • Kehitysjohtaja Tapio Pouta, Metsähallitus,p. 0400 295 909

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 31.03.2014 /SKet | Copyright Metla | Palaute