Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 24.9.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

LYNET-laitokset tiivistävät yhteistyötään Oulussa

Maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön alaiset tutkimuslaitokset ovat sopineet alueellisen yhteistyön tiivistämisestä Oulussa. Osa laitoksista muuttaa Oulun yliopiston kampukselle yhteisiin tiloihin syksyn 2011 aikana. Tällä kehitetään sekä laitosten keskinäistä tutkimustoimintaa että yliopistoyhteistyötä Pohjois-Suomessa. LYNET on luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä, johon kuuluu kuusi julkishallinnon tutkimus- ja asiantuntijalaitosta.

LYNET-laitosten yhteisinä tutkimuksen painopisteinä Pohjois-Suomessa ovat luonnon monimuotoisuus, vesi- ja maaekosysteemien vuorovaikutusten tutkimus sekä laajemmin luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvä tutkimus. Toiminnan tiivistäminen tähtää tieteen, sektoritutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittämiseen. Tällä tuetaan myös Oulun yliopiston strategiaa sekä eri toimijoiden muodostamaa NorNet-verkostoa.

Yhteiset tilat tehostavat toimintaa. Oulun yliopiston ja LYNET-laitosten vuosittaiset vuokrasäästöt ovat useita satoja tuhansia euroja. Tämän lisäksi muun muassa laboratorioiden yhteishankinnoilla ja työnjaolla arvioidaan saatavan merkittäviä säästöjä.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL ja Suomen ympäristökeskus SYKE muuttavat yhteisiin tiloihin Oulun yliopiston ympäristötaloon. Suunnitelmissa on varauduttu siihen, että myös Metsäntutkimuslaitos voi tulevaisuudessa muuttaa samoihin tiloihin. Ympäristötalossa toimii jo nyt Oulun yliopiston Thule-instituutti. Myös Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muuttaa samalle kampukselle, mutta hieman erilleen johtuen laitoksen erityistarpeista.

Yhteenliittymän tavoitteena on kehittää jatkossa yhteistoimintaa myös pääkaupunkiseudulla Viikissä, Jyväskylässä ja Joensuussa. Rovaniemellä LYNET-laitosten laboratoriot on jo aiemmin päätetty yhdistää.

LYNET on maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön alaisten tutkimuslaitosten yhteenliittymä, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea luonnonvaroja ja ympäristöä koskevaa päätöksentekoa. Se perustettiin valtioneuvoston asetuksella 1.11.2009. Uudenlaisella yhteistyömallilla lisätään tutkimuksen vaikuttavuutta ja tehostetaan toimintaa.

LYNET-laitoksia ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geodeettinen laitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisätietoja:

  • Lea Kauppi, LYNETin puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja, 040 740 1668
  • Juhani Kettunen, LYNETin pääsihteeri, 040 751 6883

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 31.03.2014 /SKet | Copyright Metla | Palaute