Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 15.9.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Luonnossa liikutaan entistä useammin moottorilla

Mönkijällä ajajien määrä on viisinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yhä useampi suomalainen harrastaa motorisoitua liikkumista luonnossa vapaa-aikanaan, mutta harrastuskertojen määrät ovat vähentyneet. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksessa seurataan virkistyskäytössä tapahtuvia muutoksia ja laaditaan ennusteita ulkoilun kehitykselle.

Motorisoidun liikkumisen luonnossa on ennustettu lisääntyvän kansainvälisten kokemusten perusteella, ja tämä kehityssuunta näyttääkin olevan toteutumassa myös Suomessa. Nyt noin 17 % aikuisista suomalaisista on harrastanut jonkinlaista motorisoitua luonnossa liikkumista vuoden aikana.

- Uudet tutkimustulokset vahvistavat, että varsinkin kesäkauden motorisoidut harrastukset ovat kasvattaneet suosiotaan, kertoo tutkija Tuija Sievänen Metlasta. Sievänen tutkii luonnon virkistyskäyttöä ja sen arviointia.

Niin mönkijällä ajelun (7 % suomalaisista), maastoautoilun (2 %) kuin maastomoottoripyöräilynkin (2 %) harrastajien määrä on kasvanut. Harrastajajoukot ovat kuitenkin edelleen pieniä verrattuna moniin muihin ulkoilijaryhmiin. Sen sijaan harrastuskertojen määrät harrastajaa kohden ovat varsin suuria, keskimäärin 13-20 kertaa vuoden aikana.

Motorisoitu liikkuminen luonnossa vaatii maanomistajan luvan eli se ei ole jokamiehenoikeudella liikkumista. Motorisoidusta liikkumisesta voi aiheutua muille luonnossa liikkujille tai maanomistajille haittoja, kuten maaston kulumista ja melua. Motorisoitujen harrastusten mahdollisesti aiheuttamista haitoista ei kuitenkaan ole tutkittua tietoa.

Moottorikelkka ja pienmoottorivene suosituimpia välineitä

Moottorikelkkailun on myös odotettu kasvattavan suosiotaan, ja sen varaan on etenkin Pohjois-Suomessa rakennettu matkailupalvelujen tarjontaa. Kuitenkaan suomalaisten harrastajien määrä ei näytä lisääntyneen kymmenen vuoden aikana. Myös moottorikelkkailun harrastuskerrat ovat vähentyneet. Moottorikelkalla ajetaan Itä- ja Pohjois-Suomessa: Pohjois-Suomessa harrastajien osuus on 26 % ja Itä-Suomessa 16 % väestöstä. Taajamavoittoisessa ja vähälumisemmassa Etelä-Suomessa harrastajia on vain 5 % väestöstä.

Moottoriveneily on perinteikkäin motorisoidun luonnossa liikkumisen tapa. Neljännes aikuisista suomalaisista ilmoittaa veneilevänsä pienmoottoriveneellä. Pienmoottorinveneilyn suosio on kasvanut kuluneen kymmenen vuoden aikana, mutta matkamoottoriveneilyn harrastajien osuus on pysynyt jokseenkin ennallaan. Molempien veneilymuotojen vuotuiset harrastuskerrat ovat hieman vähentyneet: pienmoottoriveneilykerrat 18:sta 15:ta kertaan, ja matkamoottoriveneilyn kerrat 15:sta 12:ta kertaan.

- Laskeva trendi harrastuskertojen määrässä on havaittu myös monien muiden ulkoiluharrastusten kohdalla, Tuija Sievänen kertoo.

Ulkoilututkimus ja tilastot

Metlan ulkoilututkimuksen aineistonkeruu on kaksivuotinen ja kyselyt on toteutettu kuudessa erässä vuosien 2009 ja 2010 aikana. Pitkä aineistonkeruu tasaa vuodenaikojen ja vuosien välistä vaihtelua ja parantaa aineiston laatua. Nyt syyskuussa käynnissä olevassa viimeisessä kyselyssä selvitetään erityisesti yksityisten omistamilla mailla tapahtuvaa luonnon virkistyskäyttöä.

Vuoden 2009 aineiston pohjalta on laadittu alustavat uudet ulkoilutilastot, ja lopulliset ulkoilutilastot 2010 valmistuvat vuoden 2011 aikana. Ulkoilutilastot löytyvät osoitteesta www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvv

Kuva1: Motorisoituun luonnossa liikkumiseen osallistuvien suomalaisten osuudet aikuisväestöstä. Lähde: Metla.

Kuva 2. Motorisoituun luonnossa liikkumiseen osallistuneiden keskimääräiset harrastuskertojen määrät vuodessa. Lähde: Metla.

Lisätietoja:

  • Tutkija Tuija Sievänen, Metla, p. 010 211 2246 tai 040 801 5269, tuija.sievanen @ metla.fi

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 31.03.2014 /SKet | Copyright Metla | Palaute