Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Pressmeddelanden
Meddelande 23.6.2010  
Sajtkarta | Sökning

Riklig förekomst av skadeinsekter orsakar bladförluster på björk

Längs med sydkusten har björkarna ställvis kalätits. Skogsforskningsinstitutet har fått rapporter om svårt drabbade björkbestånd i Lojo, Karislojo, Salo, Raseborg, Ingå och Borgå. Det är i första hand björkfrostmätares larver som orsakat skadorna, men flera andra skadeinsekter har också påträffats. Åtminstone i Salo har vårtbjörkar varit mera utsatt än glasbjörkar och häggar. På andra lövträd har skadorna varit små.

Björkfrostmätarlarverna har nu slutat äta, grävt ner sig i marken och förpuppats. Nya fullvuxna fjärilar uppenbarar sig från september till november. Honan har mycket korta vingar och kan inte flyga, de grå hanarna kan däremot flyga och påträffas i huvudsak om nätterna. Honorna klättar upp längsmed trädstammar och lägger ägg på skyddade platser, som vid basen av knoppar och under lavar. Äggen övervintrar och larverna kläcks vid lövsprickningen följande år.

Björken överlever i allmänhet de här angreppen och ett nytt lövverk har antagligen utvecklats redan före augusti, säger äldre forskare Antti Pouttu från Skogsforskningsintitutet. Eftersom björkarna vanligen klarar sig är det ingen brådska med att avverka de drabbade bestånden. Ifall angreppen fortsätter ännu följande sommar kan dödligheten bland träden öka. Det lönar sig att följa med utvecklingen till följande sommar och vidta åtgärder först ifall dödligheten ökar kraftigt. På hösten kan man försöka hålla honorna borta från friska träd av god kvalitet genom att stryka klibbigt lim runt stammen. Den här metoden ger dessvärre inget totalt skydd, eftersom hanarna under parningen kan bära med sig honorna när de flyger upp i träden.

Det har också rapporterats om skador på björk i Kannus, men de är orsakade av fullvuxna vivlar och är av annan karaktär än längs sydkusten.

Bilder:

Media har rätt att använda bilderna en gång, då endast i samband med publikation av medkommande pressmeddelande. Till bilderna bör nämnas källan Metla/Antti Pouttu.

  • Bild 1 Björkfrostmätarlarven på väg att gräva ner sig i marken och förpuppas, Raseborg.
  • Bild 2 Skador på björk i Kisko 15.1.2010.
  • Bild 3 Skador på björk i Tenala 15.6.2010.

Ytterligare information:

Skogsforskningsinstitutet (Metla) bygger skogsbranschens framtid genom att producera och förmedla information och kunskaper för samhällets bästa.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Updaterad: 28.03.2014 /UHel |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns | Copyright Metla | Palaute