Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 11.6.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Poiminta- ja pienaukkohakkuut − vaihtoehtoja avohakkuulle

Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat ovat koonneet tiedon jatkuvasta kasvatuksesta julkaisuun, joka tarjoaa käytännönläheistä tietoa metsänhoidosta ilman avohakkuita.

Kiinnostus metsän peitteisyyden säilyttäviin metsänhoitomenetelmiin on lisääntynyt. Taustalla ovat maisema- ja ympäristöarvot, taloudellinen vapautuminen, metsätulojen merkityksen pienentyminen sekä metsäteollisuuden rakennemuutos. Kirjassa esitetään tutkijoiden näkemys poiminta- ja pienaukkohakkuiden perusteista ja niiden soveltumisesta käytäntöön Suomen metsätaloudessa.

Kirjan lähtökohdaksi on otettu tilanne, jossa metsänomistaja sekä häntä neuvova metsäammattilainen pohtivat, voisiko näitä pienipiirteisiä menetelmiä kokeilla. Tarkoitus on auttaa heitä asioiden pohdinnassa, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kirjassa on piirroksin havainnollistetut käytännön toimintaohjeet poiminta- ja pienaukkohakkuun suunnittelua ja toteutusta varten.

Kirjaa lukiessa käy myös selville, että nykyinen metsälaki ja muut säädökset soveltuvat huonosti poiminta- ja pienaukkohakkuisiin. Kirja on tarkoitettu kaikille pienipiirteisistä metsänhoitomenetelmistä kiinnostuneille, jotka haluavat vankat perustiedot ja ajattelun välineitä.

Lisätietoja kirjasta:

  • Tutkija Sauli Valkonen, sauli.valkonen @ metla.fi, p. 010 211 2326
  • Tutkija Matti Sirén, matti.siren @ metla.fi, p. 010 211 2335

Arvostelukappalepyynnöt:

  • Tuotepäällikkö Sanna Nyman, Metsäkustannus Oy, sanna.nyman @ metsakustannus.fi, p. 020 772 9131

Kirja on saatavissa Metsäkustannuksen verkkokaupasta: www.metsakustannus.fi/kauppa

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute