Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 3.6.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäluonnon monimuotoisuus ja metsien muut käyttötarpeet voidaan sovittaa yhteen

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisella ja edistämisellä on vaikutuksia yhteiskunnan eri toimijoihin ja elinkeinoihin: kansalaisiin, metsänomistajiin, metsäteollisuuteen ja muuhun metsiin perustuvaan yritystoimintaan. Tutkimustulokset toteutuskeinojen taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista ovat avainasemassa sovitettaessa metsien monimuotoisuuden suojelua yhteiskunnan eri toimijoiden tarpeisiin ja odotuksiin.

Metsäluonnon monimuotoisuuden edistämisessä yhteiskunnan eri tahojen myönteinen suhtautuminen on tärkeää. Kyselytutkimusten mukaan valtaosa kansalaisista kannattaa eteläisen Suomen metsien suojelun lisäämistä, mieluiten käyttämällä vapaaehtoisia sopimuksia ja neuvontaa. Myös metsänomistajille vapaaehtoisuus ja sopimusten määräaikaisuus ovat tärkeitä ja erittäin tärkeää om mahdollisuus säilyttää kohteen omistusoikeus ja määräysvalta. METSO-ohjelmasta*) saatujen kokemusten mukaan käytössä on hyvä olla nykyisen mukaisesti sekä määräaikaisia että pysyviä keinoja, joista voidaan kohteen luonnonarvot ja metsänomistajan tavoitteet huomioon ottaen löytää sopiva vaihtoehto.

Metsämaan käytön lisärajoitukset, kuten monimuotoisuuden turvaaminen, vähentävät metsien talouskäytön mahdollisuuksia ja markkinoille tulevaa puun tarjontaa. METSO-ohjelmaan on kirjattu hehtaaritavoitteet Etelä-Suomen metsien lisäsuojeluun. Tutkimukset osoittavat, että lisäsuojelun vaikutukset puumarkkinoihin, metsäsektoriin ja kansantalouteen jäävät kuitenkin suhteellisen pieniksi. Silti paikalliset vaikutukset voivat olla merkittäviä. Paikallistasolla aiheutuvia taloudellisia menetyksiä voidaan osin korvata luonto- tai matkailuyrittäjyydellä, vaikka näiden merkitys korvaavina tulolähteinä on melko pieni. Lisäksi suojelualueilla on monitahoinen sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys lähialueelleen.

Talousmetsien käsittelyssä luonnon monimuotoisuus eli biodiverstiteetti tulisi ottaa aikaisempaa enemmän huomioon. Asiaa olisi hyvä tarkastella tilatason metsäsuunnittelun yhteydessä metsänomistajan kanssa.

Metsien monimuotoisuutta voidaan edistää myös suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpitein. Tutkimusohjelmassa kehitettiin metsätilan hoidossa ja käytännön metsäsuunnittelussa hyödynnettävää työkalua metsänomistajan avuksi suojelupäätösten tekemiseen ja esitettiin uusia keinoja ekologisen tiedon liittämiseksi metsäsuunnitteluun.

Metlan tutkimusohjelma on tuottanut tietoa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteista. Tulokset on koottu tiivistelmiksi loppuraporttiin. Tutkimustyön keskeiset lähtökohdat ovat olleet METSO-ohjelmaan liittyvät tutkimustarpeet ja Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiantama METSOn vaikutusten seuranta- ja arviointitehtävä.

Tutkimusohjelman päättyessä Metlassa jatketaan METSO-ohjelman seurantaa ja siihen liittyvää tutkimusta METSO-hankkeissa.

*) METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma, jonka avulla yksityiset metsänomistajat voivat turvata ja edistää metsäluonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja:

  • Tutkimusohjelman johtaja, MMT Riitta Hänninen p. 050 391 2232, riitta.hanninen @ metla.fi
  • Erikoistutkija Ville Ovaskainen, p. 010 211 2226, ville.ovaskainen @ metla.fi
  • Professori Mikko Kurttila, p. 010 211 3262, mikko.kurttila @ metla.fi

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute