Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 27.5.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäsektorin suhdannetiedote 2010:

Metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvavat, mutta paperin hintakehitys pysyy heikkona

Maailmantalouden elpyminen, kysynnän kasvu ja euron heikentyminen lisäävät Suomen metsäteollisuuden tuotantoa ja vientiä vuonna 2010. Sahatavaran tuotanto kasvaa 13, paperin 7 ja kartongin 12 prosenttia viime vuodesta. Myös tuotteiden vienti kasvaa, mutta paperituotteiden vientihinnat jäävät viime vuoden tasolle.

Puutuoteteollisuudessa kysynnän kasvu painottuu kotimaahan ja euroalueen ulkopuolelle. Suomessa rakentamisen elpyminen lisää sahatavaran kysyntää. Euron heikentyminen tukee vientiä euroalueen ulkopuolelle ja heikentää samalla euroalueen ulkopuolisten tuottajamaiden hintakilpailukykyä. Euroopassa rakentamisen kasvu jää maltilliseksi. Sahatavaran tuotanto kasvaa 13 prosenttia ja vienti 8 prosenttia. Vanerin tuotanto ja vienti kasvavat 15 prosenttia. Havusahatavaran viennin koko vuoden keskihinta nousee 12 prosenttia ja vanerin 5 prosenttia.

Paperi- ja kartonkituotteiden kysynnän ennakoidaan kasvavan vain vähän niin päämarkkina-alueella Euroopassa kuin muuallakin. Paperin tuotanto kasvaa 7 ja vienti 9 prosenttia. Pakkaustuotteiden kysynnän elpyminen johtaa kartongin tuotannon ja viennin 12 prosentin kasvuun. Paperin ja kartongin koko vuoden keskihintojen ei kuitenkaan odoteta nousevan viime vuodesta. Sellun vienti kasvaa 36 prosenttia vahvan maailmanmarkkinakysynnän seurauksena, tuotanto viidenneksen ja viennin keskihinta vajaa kolmanneksen viime vuodesta.

Puun käytön lisääntyessä markkinahakkuut nousevat 45 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2010. Raakapuun tuontikin kasvaa hieman. Kotimaisen kysynnän kasvu nostaa puun kantohintoja tänä vuonna. Havutukkien keskimääräiset kantohinnat nousevat noin 15 prosenttia viime vuodesta.

Metsäsektorin vuoden 2011 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päi28.03.2014-->-->--> /SKet | Copyright Metla | Palaute