Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 7.5.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Lähetystöneuvos Timo Leinonen Metlan seminaarissa:

”Taantuman selkä on taittunut Venäjän metsäsektorilla”

”Metsäteollisuuden tuotantoluvut kääntyivät kasvuun viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja sama suunta on jatkunut myös alkuvuonna. Kasvusta kertoo myös uuden sellutehtaan rakentaminen Venäjälle 30 vuoden tauon jälkeen.”

Näin positiivista viestiä Venäjältä toi Suomen Moskovan suurlähetystön lähetystöneuvos Timo Leinonen. Hän esitteli Venäjän metsäsektorin kuulumisia Joensuun Metla-talolla 7.5. järjestetyssä Venäjän metsätaloutta käsittelevässä seminaarissa.

Venäjä on Suomen metsäsektorin tuotteille, koneille ja laitteille sekä osaamiselle tärkeä ja kasvava markkina-alue. Venäjältä tuodulla puulla on ollut suuri merkitys teollisuutemme puunkäytössä. Investointirintamalla suurin uutinen on Ilim Groupin ilmoitus rakentaa sellutehdas Bratskiin Irkutskin alueelle.

Metsäntutkimuslaitoksen kansainvälisen metsätalouden tutkimuksessa analysoidaan Venäjän metsäsektoria ja sen muutosten vaikutuksia Suomessa. Professori Timo Karjalaisen mukaan yritys- ja elinkeinoelämän, viranomaisten ja muiden toimijoiden tietotarpeet otetaan huomioon tutkimuksessa. Myös seminaarit ovat osa tiedonvaihtoa.

Venäjä tullipolitiikan avulla puuraaka-aineen tuottajasta puunjalostajaksi?

Venäjä käyttää tullipolitiikkaa yhtenä keskeisenä välineenä pyrkiessään puuraaka-aineen tuottajasta puunjalostajaksi. Kohoavilla raakapuun vientitulleilla halutaan estää puuraaka-aineen vientiä ja jalostamista ulkomailla. Tuontitulleilla puolestaan voidaan suojata kotimaista tuotantoa ja tullihelpotusten avulla edistää metsäteollisuuden modernisointiin tarvittavien koneiden ja laitteiden hankintaa.

Timo Leinosen mukaan raakapuun vientitullit ovat olleet Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa "kantona kaskessa" jo vuosia. ”Jo lehtipuun vientitullien vapauttamisesta hyötyisivät sekä Suomi että Venäjä. Pelkästään Luoteis-Venäjältä kertyy hakkuista useita miljoonia kuutioita koivukuitua, jota oma teollisuus ei tällä hetkellä pysty jalostamaan. Poistamalla lehtipuun vientitullit parannettaisiin korjuutoiminnan kannattavuutta Venäjällä luomalla lehtikuitupuulle markkinat. Tämä edistäisi osaltaan myös metsäteollisuuden investointien toteutumista”, toteaa Leinonen.

Venäjän tullipolitiikan vaikutuksista Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan 2000-luvulla kertoi Lasse Jutila.

Metlan tutkija Jari Viitanen: Venäjältä tuodaan nyt Suomeen enemmän haketta kuin kuitupuuta

Venäjä on vienyt raakapuuta Eurooppaan lähinnä vain Itämeren alueelle Suomeen, Ruotsiin ja Baltiaan. Pääosa raakapuusta on koivukuitua ja havutukkeja. Raakapuun vientihinnat Suomeen ovat olleet keskimäärin muita maita halvempia. Raakapuulle asetettujen vientitullien vuoksi puun vienti Venäjältä romahti vuoden 2009 aikana. Hakkeesta on tullut suurin vientilajike. Yhdessä lopputuotemarkkinoiden heikon kysynnän kanssa raakapuusta käytävän kilpailun kiristyminen Itämeren alueella voi aiheuttaa metsäteollisuudessa paineita kapasiteetin lisäsulkemisille.

Venäjän rakennusmarkkinat kasvaneet 2000-luvulla

Tutkija Juhani Marttilan mukaan Venäjän rakennusmarkkinat ovat kasvaneet merkittävästi 2000-luvulla ja maan yritysrakenne on muuttunut. Samalla suomalaisten rakentamisen ja puutuoteteollisuuden tuotteiden vienti ja yritysten investoinnit Venäjälle ovat lisääntyneet. Venäjää strategisena markkinana pitävien suomalaisyritysten kannattaa perehtyä uuteen toimintaympäristöön huolellisesti. Venäjän rakennusmarkkinoiden muuttuva tilanne mahdollistaa uusien yritysyhteistyömuotojen käyttöönoton.

Lisätietoja:

  • professori Timo Karjalainen, Metla, p. 050 391 3080, timo.karjalainen @ metla.fi
  • lähetystöneuvos Timo Leinonen, p. +7 495 787 4174, timo.leinonen @ formin.fi
  • tutkija Jari Viitanen, Metla, p. 050 391 3033, jari.viitanen @ metla.fi
  • tutkija Juhani Marttila, Metla, p. 050 391 3181, juhani.marttila @ metla.fi
  • tutkija Lasse Jutila, p. 040 752 3173, lasse.jutila @ joensuu.fi
  • Valokuva: Lähetystöneuvos Timo Leinonen (1,8 Mb). Kuva annetaan tiedotusvälineiden käyttöön kertajulkaisuoikeudella tähän tiedotteeseen liittyvän jutun yhteydessä. Kuvaa käytettäessä mainitaan lähteeksi Metla/Päivi Tommola.

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute