Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 5.5.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Mökkeily kiinnostaa yhä useampaa suomalaista

Mökkeilyn suosio on suomalaisten keskuudessa selvästi kasvanut ja siihen käytettyjen päivien määrä lisääntynyt. Kymmenen vuotta sitten mökkeilyyn käytettiin keskimäärin 31 päivää, mutta nyt jo 38 päivää vuodessa. Metsäntutkimuslaitoksessa käynnissä olevan seurantatutkimuksen avulla on mahdollista nähdä virkistyskäytössä tapahtuvia muutoksia ja laatia ennusteita tulevalle kehitykselle.

Mökkeilyn suosio on suhteellisesti lisääntynyt eniten vanhemmissa ikäryhmissä. Kun kymmenen vuotta sitten 65–74 -vuotiaista 40 % mökkeili, nyt tästä ikäryhmästä mökkeilee jo 51 %. Luvut kuvaavat kaikkia mökkeilyä harrastavia, ei vain mökkien omistajia. Alueellisesti erot ovat kaventuneet: nyt etelä-suomalaisista mökkeilee 65 % ja pohjois-suomalaista 63%, kun alueellinen ero vielä kymmenen vuotta sitten oli lähes 10 prosenttiyksikköä (etelässä 63% ja pohjoisessa 54 %).

Sen sijaan vesien virkistyskäyttöön liittyviin ulkoiluharrastuksiin kuten uintiin, veneilyyn ja kalastukseen osallistuminen on säilynyt ennallaan, joskin harrastuskerrat ovat vähentyneet melko paljon. Vain rannalla oleskelu, kuten auringonotto, on kasvattanut suosiotaan ja harrastuskerratkin ovat vähän lisääntyneet.

Väestöryhmien väliset erot ovat pääosin pysyneet samansuuntaisina niin ulkoiluharrastuksiin osallistumisen kuin harrastuskertojen määränkin suhteen. Miesten ja naisten väliset erot ovat kaventuneet veneilyn harrastamisessa, ja kalastukseen osallistuneiden miesten määrä on vähentynyt, mutta naisten jopa hieman kasvanut. Uinnin, veneilyn ja kalastuksen harrastaminen on lisääntynyt vain eläkeikäisten joukossa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Geokätköily on uusi ulkoiluharrastus, jota ei vielä kymmenen vuotta sitten tunnettu, mutta jonka harrastajia on nyt 2 % aikuisväestöstä. Geokätköilyä harrastavat sekä miehet että naiset, mutta selvästi eniten harrastajia on 25–44-vuotiaiden miesten keskuudessa. Iso osa eli noin 60 % harrastajista on kokeillut lajia kerran tai kahdesti vuoden aikana, mutta 15 % joukosta on todella aktiivisia harrastajia.

Kymmenen vuoden takaiseen verrattuna on myös retkiluistelun (4%), lumikenkäilyn (4%) ja kalliokiipeilyn (2 %) suosio lisääntynyt, joskin nämä lajit ovat edelleen melko pienten joukkojen harrastuksia.

Tutkimuksen aineistonkeruu on kaksivuotinen ja kyselyt toteutetaan kuudessa erässä vuosien 2009 ja 2010 aikana. Pitkä aineistonkeruu tasaa vuodenaikojen ja vuosien välistä vaihtelua ja parantaa aineiston laatua. Nyt toukokuussa on käynnissä kysely, jossa selvitetään erityisesti yksityisten omistamilla mailla tapahtuvaa luonnon virkistyskäyttöä.

Vesien virkistyskäyttöön liittyvien ulkoiluharrastuksien vertailu vuosina 2009 ja 1998–2000

Kuva 1: Harrastaneiden osuus väestöstä Kuva 2: Keskimääräiset osallistumiskerrat

Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute