Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 22.4.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Suomalaisyritysten menestyminen Venäjän puurakentamisen markkinoilla edellyttää paikallisen liiketoimintakulttuurin osaamista ja pitkäjänteistä suunnittelua

Puutuoteteollisuuden suomalais-venäläinen yhteistyö on syventynyt merkittävästi 1990- ja 2000-luvuilla. Suomalaisten puutuoteyritysten tärkeimpinä kilpailuvaltteina Venäjällä ovat korkea laatu ja toimintavarmuus. Suurimpia haasteita ovat venäläisostajille sopivan tuotemalliston kehittäminen ja oman toiminnan vakiinnuttaminen Venäjän liiketoimintakulttuurissa.

Suomalaisyrityksillä paljon opittavaa Venäjän käytännöistä

Venäjän talouden vakautuminen 1990-luvulta lähtien on mahdollistanut Suomen ja Venäjän välisen viennin ja investointien kasvun. Samanaikaisesti myös Venäjän oma intressi puurakentamisen kehittämiseen ja lisäämiseen on vahvistunut.

Näistä myönteisistä tekijöistä huolimatta suomalaisten puutuoteyritysten liiketoiminnan menestyksekäs laajentaminen Venäjän markkinoille vaatii yritysjohdoilta vielä paljon työtä. Keskeisintä työsarkaa ovat uuteen toimintaympäristöön perehtyminen sekä paikallisten yhteistyökumppaneiden parempi tuntemus. Tähänastinen onnistuminen Venäjällä on vaihdellut osittain liiketoimintakulttuurin erojen vuoksi.

Jalostusastetta nostamalla ja erikoistuotteilla jalansija Venäjän markkinoilta?

Suomalaisen rakentamisen puutuoteteollisuuden yritykset voidaan jakaa ei-strategisiin etenijöihin, joille maa ei ole liiketoiminnan kannalta strateginen markkina sekä strategisiin etenijöihin, joille Venäjän merkitys yrityksen liiketoimintastrategiassa on suurempi.

Ei-strategisten etenijöiden osuus Venäjän markkinoilta tulevasta liikevaihdosta on yleensä pieni, eivätkä ne tyypillisesti ole Venäjä-liiketoimintaan vahvasti sitoutuneita.

Strategisten etenijöiden tavoitteina on kannattava kasvu ja toiminnan vakiinnuttaminen jalostusastetta nostamalla ja erikoistuotteisiin profiloitumalla. Strategiset yritykset voidaan jakaa edelleen kahteen ryhmään. Niihin, jotka etenevät Venäjälle vasta sen jälkeen, kun liiketoimintaosaamista on haettu Itämeren alueen ympäriltä (Itämeri-strategia) ja niihin, jotka ovat keskittyneet yksittäisiin erikoistuotteisiin (erikoistuotestrategia). Näissä molemmissa ryhmissä menestyksekästä oman toiminnan vakiinnuttamista Venäjälle, kuten tuotantolaitoksen perustamista, edeltää vienti ja markkinoiden seuranta.

Suomalaiselle suunnittelulle ja kalliimmille, yksilöllisille tuotteille on kysyntää myös Venäjän markkinoilla. Tämä tuotemaailma antaa myös parhaat edellytykset innovatiivisille ratkaisuille. Myös suomalaisen miljöösuunnittelun kilpailuedut on pystyttävä hyödyntämään Venäjän oloissa.

Useamman yrityksen vientirenkaalla toiminta kustannustehokkaaksi

Oman toiminnan vakiinnuttaminen Venäjälle on pk-yrityksille hankalaa ja kallista. Puutuoteyritysten vientirenkaan, jossa useat rakentamisen teollisuus- ja palveluyritykset organisoivat logistiikan yhteisesti, perustamisella voitaisiin parantaa kustannustehokkuutta ja vähentää markkinointikustannuksia. Liiketoiminnan harjoittaminen omalla yrityksellä Venäjällä on vientirengasta raskaampi ja kalliimpi malli, mutta käyttökelpoinen silloin, kun toiminta on laajaa.

Tutkimusaineistoa varten haastateltiin suomalaisyritysten edustajia sekä suomalaisia ja venäläisiä rakennusalan julkisen sektorin toimijoita.

Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute