Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 17.3.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metla koordinoimaan metsäenergiatutkimuksen COST-verkostoa

EU:n COST (European Cooperation in Science and Technology) Action -yhteistyöverkosto on päättänyt tukea ja kehittää metsäbiomassatutkimusta Euroopassa. Tutkimuksen tavoitteena on vahvistaa Euroopan johtavaa roolia metsäbiomassan energiakäyttäjänä muun muassa yhtenäistämällä alan tutkimuksen terminologiaa, standardeja ja menetelmiä. Kansainvälistä tutkimusta koordinoidaan Metsäntutkimuslaitoksesta.

Metsäbiomassatutkimuksen yhtenäistäminen kehittää koko bioenergiasektoria ja parantaa sen kilpailukykyä energiamarkkinoilla. Lisäksi se antaa päätöksentekijöille ja EU-tason toimijoille luotettavaa pohjatietoa maailmanlaajuisten linjojen luomiseen. Yhtenäisten käytäntöjen ansiosta myös eri puolilla maailmaa toimivien tutkijoiden työ saadaan keskenään vertailukelpoiseksi.

Metsäbiomassa uusiutuvista energialähteistä merkittävin

Metsäbiomassalla on keskeinen rooli EUn asettamien uusiutuvan energian käytön lisäämisen tavoitteiden saavuttamisessa. Metsäbiomassan tuottaminen kustannustehokkaasti ja kestävästi on kuitenkin suuri maailmanlaajuinen haaste – tutkimukselle, teollisuudelle ja koko metsäklusterille. Yleistä tietoisuutta ja yhtenäisiä käytäntöjä metsäbiomassan energiakäytöstä tarvitaan.

Vuoden 2009 lokakuussa alkaneen “Development and Harmonization of new operational research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply” -hankkeen tavoitteena on

  • Vakiinnuttaa alan terminologiaa ja standardeja
  • Yhtenäistää mittauksia, otantamenetelmiä ja eri biomassaositusten laskentaa
  • Kehittää metsäbiomassan hankinnan työntutkimuksen ohjeistusta
  • Luoda yksinkertainen biomassan hankinnan kustannuslaskentamalli
  • Yhtenäistää yleisesti käytettyjä menetelmiä metsien käytön tutkimukseen

COST Action FP0902:n puheenjohtajana toimii Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Dominik Röser. Hänen asiantuntemuksensa on bioenergiassa ja metsäteknologiassa.

COST edistää eurooppalaista tieteellisteknistä yhteistyötä

COST perustettiin vuonna 1971. Se tukee eurooppalaisia monikansallisia ja tieteidenvälisiä tutkimusverkostoja tarjoamalla yhteistyömahdollisuuksia kansallisesti rahoitetuille tutkimusprojekteille. Toiminta perustuu yhteistyöhankkeisiin (COST Actions), joissa on kyse kansallisesti rahoitetun tutkimuksen yhteensaattamisesta eurooppalaisella tasolla. Tällä hetkellä COST Action -yhteistyöverkostossa on mukana 25 EU-maata sekä Kanada, USA, Uusi-Seelanti, Japani, Venäjä, Australia ja Etelä-Afrikka.

Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /SKet | Copyright Metla | Palaute