Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 26.2.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Ennakkotieto: Metsätalouden tulos putosi lamavuosien tasolle

Vuonna 2009 markkinahakkuut olivat Metlan ennakkotietojen mukaan noin 41 miljoonaa kuutiometriä eli 24 prosenttia vähemmän kuin vuosina 1999–2008 keskimäärin. Hakkuut vähenivät etenkin yksityismetsissä, joissa puuta kaadettiin 32 miljoonaa kuutiometriä eli 13 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella keskimäärin. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen metsissä hakkuut vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna yli 10 prosenttia, mutta olivat kuitenkin hieman suuremmat kuin kymmenvuotiskaudella keskimäärin.

Vuonna 2009 metsäteollisuustuotteiden vaikea markkinatilanne ja suuret puuvarastot pitivät puun kysynnän vähäisenä ja puun kantohinnat matalina pitkään. Marraskuuhun mennessä puukauppoja oli tehty vasta runsaasta 10 miljoonasta kuutiometristä, mikä vastaa keskivertovuoden huhtikuun puolivälin tilannetta. Vuoden vaihteessa puolittuneen verohuojennuksen ja havutukkipuun hinnan nousun kirittämänä puukauppa kipusi tavallisesti hiljaisina joulukuun viikkoina 6 miljoonaan kuutiometriin. Silti koko vuoden tilastoitu* puukauppamäärä, 16 miljoonaa kuutiometriä, jäi puoleen kymmenen edellisen vuoden keskiarvosta. Edelliseen vuoteen verrattuna kantohinnat alenivat puutavaralajeittain 16–26 prosenttia, mutta toukokuun pohjahintoihin verrattua havutukin hinta oli joulukuussa noussut vajaat 6 euroa kuutiolta (13–14 %).

Vuonna 2009 hakkuumäärien vähyys ja kantohintojen aleneminen pudottivat bruttokantorahatulot 1,25 miljardiin euroon. Yhtä matalat tulot olivat viimeksi 1990-luvun alun lamassa. Ennakkotietojen mukaan yksityismetsien bruttokantorahatulot jäivät alle 1 miljardiin euroon, mikä oli noin 60 prosenttia edellisen kymmenvuotiskauden keskiarvotulosta. Yksityismetsätalouden hehtaarikohtainen liiketulos putosi 55 euroon hehtaarilta, mikä oli alle puolet kymmenen edellisen vuoden keskiarvosta. Pohjois-Suomessa pudotus oli suhteellisesti pienin, 47 prosenttia. Kantohintojen putoamisen takia vuoden keskimääräisillä kantohinnoilla laskettu puuntuotannon sijoitustuotto jäi selvästi negatiiviseksi (–17 %).

Alueittaiset taulukot bruttokantorahojen ja yksityismetsätalouden liiketuloksen ennakkotiedoista on julkaistu Metinfo Tilastopalvelussa.

* =>Yksityismetsien puukauppatilasto käsittää tiedot Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puukaupoista. Metsäteollisuuden yksityismetsistä kaikkiaan hankkima ainespuun määrä on noin 1,3-kertainen tilastoituihin ostomääriin verrattuna.

Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute