Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 15.2.2010 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Kansainvälinen EU-projekti tuo Euroopan metsien terveydentilan tutkijat Tampereelle

Miten ilmastonmuutos ja ilmansaasteet muuttavat Euroopan metsiä? Miten poliittisella tasolla tehdyt kansainväliset sopimukset päästöjen vähentämiseksi näkyvät metsäluonnossa? Näihin kysymyksiin vastaaminen vaatii kansainvälisessä yhteistyössä tehtävää, pitkäaikaista metsien tilan seurantaa. Kuluvalla viikolla johtavat metsien seurantatutkijat kokoontuvat Tampereelle vaihtamaan kokemuksia ja sopimaan yhteisistä menetelmistä yleiseurooppalaisen metsien terveydentilan seurannan kehittämiseksi.

Vuosina 2009–2010 Euroopan metsien terveydentilan seuranta toteutetaan EU:n Life+ ohjelman tukemana FutMon-hankkeessa*. Yleistavoitteena on luoda eurooppalainen metsien terveydentilan seurantajärjestelmä palvelemaan Euroopan Unionin ja YK:n tietotarpeita. Hanke pohjautuu YK:n Euroopan talouskomission alaisen ICP Forests –ohjelman** toimintaan.

Euroopassa metsien terveydentilan seurantaa toteutetaan kahdella tasolla. Ekstensiiivitasolla seurataan puiden kuntoa, kuten neulas- ja lehtikatoa sekä erilaisia tuhoja ja niissä tapahtuvia muutoksia systemaattisella koealaverkostolla vuosittain noin 6000 havaintoalalla. Intensiiviseurannan tavoitteena on tutkia erilaisten ympäristötekijöiden vaikutusta metsäekosysteemien tilaan ja toimintaan. Intensiivialoja on Euroopassa noin 800.

FutMon-hankkeessa olemassa olevaa havaintoverkostoa ja -toimintaa suunnataan aiempaa enemmän ilmastomuutoksen metsävaikutusten sekä biodiversiteettikadon tarkkailuun. Hankkeessa kehitetään muun muassa fenologista eli kasvien vuodenaikaisrytmin seurantaa. Lisäksi tuotetaan entistä monipuolisempaa aineistoa, jota voidaan hyödyntää metsiä koskevien ennusteiden ja mallien laadinnassa, erityisesti metsikön vesitalouden ja ilmansaasteiden kriittisen kuormituksen määrittämiseen tähtäävissä mallitarkasteluissa.

Hotelli Pinjassa pidettävän kokouksen järjestävät Metsäntutkimuslaitos sekä FutMon-hankkeen koordinaattorina toimiva saksalainen World Forest Institute. Kokoukseen odotetaan osallistuvan noin 120 metsäntutkijaa yhteensä 24 Euroopan maasta.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita tiedotustilaisuuteen hotelli Pinjaan (Satakunnankatu 10) torstaina 18.2.2010 klo 12:30.

* FutMon = Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System
**ICP Forests = International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests

Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitos rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute